lu.se

Vetenskapssocieteten

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Vetenskapssocieteten 100 år

Vetenskapssocieteten fyller 100 år!

I år firar Vetenskapssocieteten i Lund sitt 100-årsjubileum. Societeten har sedan den stiftades den 6 maj 1920 understött yngre forskare vid Lunds universitet med resestipendier, priser för förtjänstfulla avhandlingar och givit plats för uppsatser i årsbok och skriftserier. Under 2020 kommer Vetenskapssocieteten fira sin 100-åriga tillvaro med symposier och andra arrangemang, bland annat kommer en jubileumsbok utges med titeln I Pallas Athenas huvud, som anspelar på Societetens emblem, bildningens och vishetens gudinna. Själva jubileumshögtiden kommer att äga rum i universitetets aula den 6 maj med ett symposium om humaniora under 100 år efterföljt av middag och festligheter på Grand Hotel.

Vetenskapssocieteten har för detta jubileumsår tillsammans med humanistiska och teologiska fakulteterna vid Lunds universitet inrättat ett år för humaniora, ”Humaniora 2020”, för att lyfta fram den humanistiska forskningen och utbildningens betydelse för människans kunskap om sig själv. Olika arrangemang under året kommer fortlöpande läggas upp på humanioraårets hemsida: https://www.ht.lu.se/samverkan/humaniora-2020/

 

Vetenskapssocietetens särskilda programpunkter under jubileumsåret är:

3 februari, kl. 12–13, LUX foajé: Invigning av Humaniora 2020

5 mars, kl. 13–17, LUX C121: Humaniora i framtiden (symposium tillsammans med Humtank och LU Futura)

6 maj, kl. 15–18, universitetets aula: Humaniora i Lund under 100 år (jubileumshögtid och symposium, lansering av jubileumsboken)

6 maj, kl. 19, Grand Hotel: Jubileumsfest

14 oktober, kl. 13–17: Vad är en människa? (symposium tillsammans med Kungl. Fysiografiska Sällskapet)

27 november, kl. 18, Grand Hotel: Årshögtid (avslutning på jubileet, prisutdelning)

 

Välkomna till ett år för humaniora!