Vetenskapssocieteten 100 år

Under 2020 firade Vetenskapssocieteten i Lund sitt 100-årsjubileum. Societeten har sedan den stiftades den 6 maj 1920 understött yngre forskare vid Lunds universitet med resestipendier, priser för förtjänstfulla avhandlingar och givit plats för uppsatser i årsbok och skriftserier. Under 2020 firade Vetenskapssocieteten sin 100-åriga tillvaro med symposier och andra arrangemang, bland annat gavs en jubileumsbok ut med titeln I Pallas Athenas huvud, som anspelar på Societetens emblem, bildningens och vishetens gudinna. Till följd av läget med Covid-19 kommer jubileumshögtiden, planerad för den 6 maj och sedan den 27 november 2020, att äga rum någon gång under 2021. Vi kommer att hålla ett symposium om humaniora under 100 år i universitetets aula efterföljt av middag på Grand Hotel. Närmare information kommer under våren 2021.

Vetenskapssocieteten har för jubileumsåret tillsammans med humanistiska och teologiska fakulteterna vid Lunds universitet inrättat ett år för humaniora, ”Humaniora 2020”, för att lyfta fram den humanistiska forskningen och utbildningens betydelse för människans kunskap om sig själv. De olika arrangemangen som planerats under 2020 har anpassats till de extraordinära omständigheterna föranledda av coronakrisen. Uppdatering av eventen finns på humanioraårets hemsida: https://www.ht.lu.se/samverkan/humaniora-2020/

Vetenskapssocietetens särskilda programpunkter, genomförda och planerade under jubileumsåret var:

3 februari, kl. 12–13, LUX foajé: Invigning av Humaniora 2020

5 mars, kl. 13–17, LUX C121: Humaniora i framtiden (symposium tillsammans med Humtank och LU Futura)

14 oktober, kl. 13–17: Vad är en människa? (symposium tillsammans med Kungl. Fysiografiska Sällskapet) Omställt till digital form p.g.a. Covid-19. Samtalen mellan symposiets talare kan höras här.

27 november, kl. 15–18, universitetets aula: Humaniora i Lund under 100 år (jubileumshögtid och symposium, lansering av jubileumsboken). Inställt p.g.a. Covid-19

27 november, kl. 18.30, Grand Hotel: endast årsmötet som sker digitalt via följande länk: https://lu-se.zoom.us/j/66411261077. Jubileumsfest samt årshögtid (avslutning på jubileet, prisutdelning) är inställt p.g.a. Covid-19

Jubileumshögtiden har flyttats fram och planeras för fredagen den 26 november 2021 på Grand Hotel i Lund.  Välkomna till ett nytt år för humaniora!