Publikationer

För beställning av Vetenskapssocietetens publikationer, kontakta Ingrid Nilsson, e-post: nilssonin0020gmailcom De priser som anges är exklusive porto och emballage vid köp direkt från Vetenskapssocieteten. För bokhandeln är F-priset 60 % av angivna priser.

Skriftserie.

Redaktör: Vetenskapssocietetens styrelse

Skånsk medeltid och renässans.

Redaktör: David Dunér, e-post: david.dunerkultur.luse

Årsböcker.

Redaktör: Daniel Möller, e-post: daniel.mollerlitt.luse

Sidansvarig: David.Dunerkultur.luse | 2021-03-30