Årsböcker

Årsböckerna kostar 25 kronor per volym (utom senaste årgång) exklusive porto och emballage. Kan beställas av Vetenskapssocietetens sekreterare.

Äldre volymer finns även open acess: https://journals.lub.lu.se/vsl/index

Fullständigt register över alla minnesteckningar i årsboken 1920–2020 finns här: Register till Vetenskapssocietetens i Lund årsböcker 1920–2020.

   24.     Årsbok. Redaktion: Daniel Möller År 2023. Pris: 200 kr

23.

Årsbok. Redaktion: Daniel Möller År 2022.

22.Årsbok. Redaktion: Daniel Möller År 2021.
21.Årsbok. Redaktion: Daniel Möller År 2020.
20.Årsbok. Redaktion: Daniel Möller År 2019. 
19.Årsbok. Redaktion: Henrik Rahm År 2018.
18.Årsbok. Redaktion: Henrik Rahm År 2017.
17.Årsbok. Redaktion: Henrik Rahm År 2016.
16.Årsbok. Redaktion: Henrik Rahm År 2015, 165s.
15.Årsbok. Redaktion: Henrik Rahm År 2014, 212s.
14.Årsbok. Redaktion: Patrik Lundell År 2013, 205s.
13.Årsbok. Redaktion: Patrik Lundell År 2012, 160s.
12.Årsbok. Redaktion: Patrik Lundell År 2011, 118s.
11.Årsbok. Redaktion: Bibi Jonsson År 2009–2010.
10.Årsbok. Redaktion: Valéria Molnár, Bibi Jonsson, Greger Andersson År 2008.
9.Årsbok. Redaktion: Valéria Molnár, Göte Paulsson, Greger Andersson År 2005–2007.
8.Årsbook År 2004, 158s.
7.Årsbok År 2003, 195s.
6.Årsbok. Redaktion: Valéria Molnár, Göte Paulsson, Greger Andersson År 2002, 172s.
5.Årsbok. Redaktion: Valéria Molnár, Göte Paulsson, Anders Grönvall, Greger Andersson År 2001, 174s.
4.Årsbok. Redaktion: Valéria Molnár, Göte Paulsson, Anders Grönvall, Greger Andersson År 1999–2000, 190s.
3.Årsbok År 1920–1997/98.
2.Årsbok. Innehåller register för årgångarna 1946–1969. År 1970.
1.Årsbok. Innehåller register för årgångarna 1920–1945. År 1946.
Sidansvarig: David.Dunerkultur.luse | 2023-09-18