Skriftserie

NrFörfattareTitelPris
98.Rahm, Henrik, David Dunér, Sten Hidal och Bibi Jonsson, redI Pallas Athenas huvud: Hundra år av humaniora. År 2020, 256s.225
97.Roos, PaavoStudies of hostages in antiquity. År 2019, 112s.150
96.Bergsagel, John, Britta Olrik Frederiksen och Inge Skog, redA Danish Teacher's Manual of the Mid-Fifteenth Century, vol. 2. År 2009.150
95.Jonsson, HansMetaforen som semantisk händelse. År 2003, 200s.150
94.Kristensson, GillisA survey of Middle English dialects 1290-1350: the Southern counties. Diphtongs and Consonants. År 2002. [distribueras av Studentlitteratur] 
93.Kristensson, GillisA survey of Middle English dialects 1290-1350: the Southern counties. Vowels (except diphthongs). År 2001, 141s. [distribueras av Studentlitteratur] 
92.Roslund, MatsGäster i huset. Kulturell överföring mellan slaver och skandinaver 900 till 1300. År 2001, 496s.150
91.Rydén, ThomasDet anglosaxiska köpenhamnsevangeliariet. Det kongelige bibliotek Gl. Kongl. Saml. 10 2° År 2001, 216s.150
90.Valadés, DiegoCatholicae assertiones. Hrsg. von Bengt Löfstedt und Scott Talkovic. År 1998, 144s.150
89. An Interpolated Middle English Version of the Anatomy of Guy de Chauliac. Part II. Introduction, Notes, Glossary. Ed. from Glasgow University Library, Hunter MS 95 by Björn Wallner. År 1996, 66s.150
88.Kristensson, GillisA Survey of Middle English Dialects 1290-1350: the East Midland Counties. År 1995, 199s.150
87. An Interpolated Middle English Version of the Anatomy of Guy de Chauliac. Part I. Text. Ed. from Glasgow University Library, Hunter MS 95 by Björn Wallner. År 1995, 92s.150
86.Sundberg, WaldemarKUSHTA. A Monograph on a Principal Word in Mandaean Texts. II. The Ascending Soul. År 1994, 400s.50
85. A Danish Teacher's Manual of the Mid-Fifteenth Century. Vol.1. Ed. by Sigurd Kroon et al. År 1993, 569s.50
84.Cederlund, JohanRitmästarna vid Lunds universitet. År 1990, 152s.50
83.Hast, StureSamuel Schultze och hans Svenskt Lexicon. År 1990, 128s.50
82. The Middle English Translation of Guy de Chauliac?s Treatise on "Apostemes". Part II. Introduction, Notes, Glossary, Marginalia, and Latin Appendix. Book II of the Great Surgery. Ed. from MS. New York Academy of Medicine 12 and related MSS by Björn Wallner. År 1989, 185s.50
81.Cordier, MaturinDe corrupti sermonis emendatione.Rédaction Anvers 1540. År 1989, 184s.50
80. The Middle English Translation of Guy de Chauliac's Treatise on "Apostemes". Part I. Text. Book II of the Great Surgery. Ed. from MS. New York Academy of Medicine 12 and related MSS by Björn Wallner. År 1988, 190s.50
79.Lindquist, IvarReligiösa runtexter III. Kvinneby-amuletten. Ett tydningsförslag efter författarens efterlämnade manuskript utg. av Gösta Holm. År 1987, 85s.50
78.Kristensson, GillisA Survey of Middle English Dialects 1290-1350: The West Midland Counties. År 1987, 247s.50
77.Sjögren, GunnarHamlet the Dane. År 1983, 149s.50
76.Lombard, Alf & Gâdei, ConstantinDictionnaire morphologique de la langue roumaine. År 1982, 406s.50
75.Sjödell, UlfHistoriker inför Kalmarunionen. År 1981, 125s.50
74.Jonsson, HansThe Laryngeal Theory. År 1978, 173s.50
73.Vinge, LouiseMorgonrodnadens stridsmän. Epokbildningen som motiv i svensk romantik 1807-1821. År 1978, 232s.50
72.Sjödell, UlfInfödda svenska män av ridderskapet och adeln. Kring ett tema i Sveriges inre historia under 1500- och 1600-talen. År 1976, 110s.50
71.Lindborg, RolfGiovanni Pico della Mirandola, Om människans värdighet. Med några kapitel om humanism och mystik och naturfilosofi under renässansen. År 1974, 138s.50
70.Thomson, ArthurFortsatta studier i frihetstidens prästvalslagstiftning 1731-1739. År 1974, 130s.50
69.Olsson, BerntDen svenska skaldekonstens fader och andra Stiernhielmsstudier. År 1974, 285s.50
68.Lagerroth, FredrikSverige och Eidsvollsförfattningen. År 1973, 98s.50
67.Svenæus, GöstaEdvard Munch. Im männlichen Gehirn. Del II (bildband). År 1973, 125s.50
66.Svenæus, GöstaEdvard Munch. Im männlichen Gehirn. Del I (textband). År 1973, 356s.50
65.Mogren, JanTegnérs översättningsverksamhet. År 1971, 256s.50
64.Kakridis, Johannes Th.Homer Revisited. År 1971, 175s.50
63.Olsson, BerntBröllops beswärs Ihugkommelse. Del II (en monografi). År 1970, 236s.50
62.Olsson, BerntBröllops beswärs Ihugkommelse. Del I (utgivning och kommentar). År 1970, 149s.50
61.Lagerroth, ErlandSvensk berättarkonst. Röda rummet, Karolinerna, Onda sagor och Sibyllan. År 1968, 338s.50
60.Wieselgren, PerBrev till Georg Stiernhielm. År 1968, 450s. [utgivning och kommentar] 
59.Önnerfors, AlfDie Hauptfasungen des Sigfridoffiziums. År 1968, 132s.50
58.Svenaeus, GöstaEdvard Munch. Das Universum der Melancholie. År 1968, 285s.50
57.Lagerroth, ErlandSelma Lagerlöfs Jerusalem, Revolutionär sekterism mot fäderneärvd bondeordning. År 1966, 87s.50
56.Odén, BirgittaKronohandel och finanspolitik 1560-1596. År 1966, 436s.50
55.Bendz, GerhardStudien zu Caelius Aurelianus und Cassius Felix. År 1964, 145s.50
54.Rystad, GöranKriegsnachrichten und Propaganda während des Dreissigjährigen Krieges. År 1960, 294s.50
53.Fehrman, CarlLiemannen, Thanatos och Dödens ängel. Studier i 1700-och 1800-talens litterära ikonologi. År 1957, 171s.50
52.Westin, Gunnar T.Riksföreståndaren och makten. Politiska utvecklingslinjer i Sverige 1512-1517. År 1957, 599s.50
51.Edlund, SvenStudier rörande ordförrådsutvecklingen hos barn i skolåldern. År 1957, 259s.50
50.Belloni, Pietro e Nilsson-Ehle, HansVoci romanesche. Aggiunte e commenti al vocabolario romanesco Chiappini-Rolandi. År 1957, 128s.50
49.Yrwing, HugoGustav Vasa, kröningsfrågan och Västerås riksdag 1527. År 1956, 152s.50
48.Belfrage, SixtenCarl Carlsson Gyllenhielms litterära verksamhet. År 1955, 263s.50
47.Edlund, SvenUndersökningar rörande Kalmarprovets prognosvärde beträffande underåriga elevers skolmognad. År 1955, 292s.50
46.Sandblad, Nils GöstaManet. Three Studies in Artistic Conception. År 1954, 183s.50
45.Yrwing, HugoKungamordet i Finderup. Nordiska förvecklingar under senare delen av Erik Klippings regering. År 1954, 205s.50
44.Bendz, GerhardEmendationen zu Caelius Aurelianus. År 1954, 171s.50
43.Fehrman, CarlKyrkogårdsromantik. Studier i engelsk och svensk 1700-talsdiktning. År 1954, 178s.Slutsåld
42.Peetre, ArthurSko klosters medeltida jordeböcker. Med kommentarer År 1953, 98s.50
41.Nilsson, Sven A.Kampen om de adliga privilegierna 1526-1594. År 1952, 144s.50
40.Cavallin, Sam.Vitae Sanctorum Honorati et Hilarii episcoporum Arelatensium. Editio critica cum indice verborum completo. År 1952, 199s.50
39.Thomson, AStudier i frihetstidens prästvalslagstiftning År 1951, 264s.50
38.Yrwing, HugoMaktkampen mellan Valdemar och Magnus Birgersson 1275-1281. År 1952, 127s.50
37.Waller, Sture M.Åbomötet 1812 och de svenska krigsrustningarnas inställande. År 1951, 119s.50
36.Rooth, ErikViktor Rydbergs Faustöversättning. År 1951, 103s.50
35.Svensson, SvenDen merkantila bakgrunden till Rysslands anfall på den livländska ordensstaten 1558. En studie till den ryska imperialismens uppkomsthistoria. År 1951, 178s.50
34.Edsman, Carl-MartinIgnis divinus. Le feu comme moyen de rajeunissement et d'immortalité: contes, légendes, mythes et rites. År 1949, 305s.50
33.Palm, ThedeTrädkult. Studier i germansk religionshistoria. År 1948, 131s.50
32.Arfwidsson, FredrikErik Johan Mecks dagbok 1644-1699. År 1948, 169s.50
31.Dahlberg, TorstenZwei unberücksichtige mittelhochdeutsche Laurin-Versionen. År 1948, 211s.50
30.Wieselgren, PerNeli Suecani. Ett bröllopsbesvär från sjuttonhundratalet. År 1946, 158s.50
29.Axelson, BertilUnpoetische Wörter. Ein Beitrag zur Kenntnis der lateinischen Dichtersprache. År 1945, 150s.Slutsåld
28.Ljunggren, K. GAlmanackorna och det svenska ordförrådet. År 1944, 155s.50
27.Axelson, BertilDas Prioritätsproblem Tertullian - Minucius Felix. År 1941, 124s.50
26.Lindquist, IvarVästgötalagens litterära bilagor. År 1941, 103s.Slutsåld
25.Swedberg, JesperJesper Swedbergs Lefwernes Beskrifning utg. av Gunnar Wetterberg. I. Text. År 1941, 722s.50
24.Lindquist, IvarReligiösa runtexter. II. Sparlösastenen. År 1940, 213s.50
23.Åkerlund, WalterStudier över Ynglingatal. År 1939, 274s.50
22.Noreen, ErikFörfattarfrågor i Lejonkulans dramatik. År 1938, 150s.50
21.Åkerman, JohanDas Problem der sozialökonomischen Synthese. År 1938, 329s.50
20.Noreen, ErikSmärre dikter av Lejonkulans dramatiker utg. av Erik Noreen. År 1937, 160s.50
19.Carlsson, GunnarEine Denkschrift an Caesar über den Staat. År 1936, 129s.50
18.Gagnér, AndersFlorilegium Gallicum. År 1936, 247s.50
17.Andersson, IngvarErik XIV:s engelska underhandlingar. År 1935, 192s.50
16.Wifstrand, AlbertVon Kallimachos zu Nonnos. År 1933, 202s.Slutsåld
15.Lindquist, IvarReligiösa runtexter. I. Sigtuna-galdern. År 1932, 115s.50
14.Hoppe, HeinrichBeiträge zur Sprache und Kritik Tertullians. År 1932, 167s.50
13.Wennström, TorstenStudier över böter och myntvärden i Västgötalagarna. År 1931, 93s.50
12.Gudmundi OlauiThesaurus Adagiorum linguæ septentrionalis antiquaæ et. Utg. av G. Kallstenius. År 1930, 227s.50
11.Olaus PetriStockholms stads tänkebok 1524-1529 av M:r Olauus Petri Phase. Utg. av Ludvig Larsson. År 1929, 450s. Häfte. 1-2. 1929. Häfte 3: Register av Sven Ljung. 194050 per häfte
10.Agrell, SigurdZur Frage nach dem Ursprung der Runennamen. År 1928, 70s.50
9.Lagerroth, FredrikPlatons stats- och rättsbegrepp. År 1928, 79s.50
8.Nyman, AlfSchema och slutsats. År 1928, 325s.50
7.Heinertz, N. OttoEtymologische Studien zum Althochdeutschen. År 1927, 173s.50
6.Agrell, SigurdRunornas talmystik och dess antika förebild. År 1927, 216s.50
5.Frödin, JohnSiljansområdets fäbodbygd. År 1925, 317s.Slutsåld
4.Liljegren, S.B.[ed.]James Harrington's Oceana, [with notes]. År 1924, 372s.Slutsåld
3.Persson, Axel WStaat und Manufaktur im römischen Reiche. År 1923, 143s.50
2.Nyman, AlfKring antinomierna. År 1920, 79s.50
1.Petersson, HerbertStudien über die indogermanische Heteroklisie. År 1921, 283s.50
Sidansvarig: David.Dunerkultur.luse | 2022-12-22