Skriftserie

Nr Författare Titel Pris
98. Rahm, Henrik, David Dunér, Sten Hidal och Bibi Jonsson, red I Pallas Athenas huvud: Hundra år av humaniora. År 2020, 256s. 225
97. Roos, Paavo Studies of hostages in antiquity. År 2019, 112s. 150
96. Bergsagel, John, Britta Olrik Frederiksen och Inge Skog, red A Danish Teacher's Manual of the Mid-Fifteenth Century, vol. 2. År 2009. 150
95. Jonsson, Hans Metaforen som semantisk händelse. År 2003, 200s. 150
94. Kristensson, Gillis A survey of Middle English dialects 1290-1350: the Southern counties. Diphtongs and Consonants. År 2002. [distribueras av Studentlitteratur]  
93. Kristensson, Gillis A survey of Middle English dialects 1290-1350: the Southern counties. Vowels (except diphthongs). År 2001, 141s. [distribueras av Studentlitteratur]  
92. Roslund, Mats Gäster i huset. Kulturell överföring mellan slaver och skandinaver 900 till 1300. År 2001, 496s. 150
91. Rydén, Thomas Det anglosaxiska köpenhamnsevangeliariet. Det kongelige bibliotek Gl. Kongl. Saml. 10 2° År 2001, 216s. 150
90. Valadés, Diego Catholicae assertiones. Hrsg. von Bengt Löfstedt und Scott Talkovic. År 1998, 144s. 150
89.   An Interpolated Middle English Version of the Anatomy of Guy de Chauliac. Part II. Introduction, Notes, Glossary. Ed. from Glasgow University Library, Hunter MS 95 by Björn Wallner. År 1996, 66s. 150
88. Kristensson, Gillis A Survey of Middle English Dialects 1290-1350: the East Midland Counties. År 1995, 199s. 150
87.   An Interpolated Middle English Version of the Anatomy of Guy de Chauliac. Part I. Text. Ed. from Glasgow University Library, Hunter MS 95 by Björn Wallner. År 1995, 92s. 150
86. Sundberg, Waldemar KUSHTA. A Monograph on a Principal Word in Mandaean Texts. II. The Ascending Soul. År 1994, 400s. 50
85.   A Danish Teacher's Manual of the Mid-Fifteenth Century. Vol.1. Ed. by Sigurd Kroon et al. År 1993, 569s. 50
84. Cederlund, Johan Ritmästarna vid Lunds universitet. År 1990, 152s. 50
83. Hast, Sture Samuel Schultze och hans Svenskt Lexicon. År 1990, 128s. 50
82.   The Middle English Translation of Guy de Chauliac?s Treatise on "Apostemes". Part II. Introduction, Notes, Glossary, Marginalia, and Latin Appendix. Book II of the Great Surgery. Ed. from MS. New York Academy of Medicine 12 and related MSS by Björn Wallner. År 1989, 185s. 50
81. Cordier, Maturin De corrupti sermonis emendatione.Rédaction Anvers 1540. År 1989, 184s. 50
80.   The Middle English Translation of Guy de Chauliac's Treatise on "Apostemes". Part I. Text. Book II of the Great Surgery. Ed. from MS. New York Academy of Medicine 12 and related MSS by Björn Wallner. År 1988, 190s. 50
79. Lindquist, Ivar Religiösa runtexter III. Kvinneby-amuletten. Ett tydningsförslag efter författarens efterlämnade manuskript utg. av Gösta Holm. År 1987, 85s. 50
78. Kristensson, Gillis A Survey of Middle English Dialects 1290-1350: The West Midland Counties. År 1987, 247s. 50
77. Sjögren, Gunnar Hamlet the Dane. År 1983, 149s. 50
76. Lombard, Alf & Gâdei, Constantin Dictionnaire morphologique de la langue roumaine. År 1982, 406s. 50
75. Sjödell, Ulf Historiker inför Kalmarunionen. År 1981, 125s. 50
74. Jonsson, Hans The Laryngeal Theory. År 1978, 173s. 50
73. Vinge, Louise Morgonrodnadens stridsmän. Epokbildningen som motiv i svensk romantik 1807-1821. År 1978, 232s. 50
72. Sjödell, Ulf Infödda svenska män av ridderskapet och adeln. Kring ett tema i Sveriges inre historia under 1500- och 1600-talen. År 1976, 110s. 50
71. Lindborg, Rolf Giovanni Pico della Mirandola, Om människans värdighet. Med några kapitel om humanism och mystik och naturfilosofi under renässansen. År 1974, 138s. 50
70. Thomson, Arthur Fortsatta studier i frihetstidens prästvalslagstiftning 1731-1739. År 1974, 130s. 50
69. Olsson, Bernt Den svenska skaldekonstens fader och andra Stiernhielmsstudier. År 1974, 285s. 50
68. Lagerroth, Fredrik Sverige och Eidsvollsförfattningen. År 1973, 98s. 50
67. Svenæus, Gösta Edvard Munch. Im männlichen Gehirn. Del II (bildband). År 1973, 125s. 50
66. Svenæus, Gösta Edvard Munch. Im männlichen Gehirn. Del I (textband). År 1973, 356s. 50
65. Mogren, Jan Tegnérs översättningsverksamhet. År 1971, 256s. 50
64. Kakridis, Johannes Th. Homer Revisited. År 1971, 175s. 50
63. Olsson, Bernt Bröllops beswärs Ihugkommelse. Del II (en monografi). År 1970, 236s. 50
62. Olsson, Bernt Bröllops beswärs Ihugkommelse. Del I (utgivning och kommentar). År 1970, 149s. 50
61. Lagerroth, Erland Svensk berättarkonst. Röda rummet, Karolinerna, Onda sagor och Sibyllan. År 1968, 338s. 50
60. Wieselgren, Per Brev till Georg Stiernhielm. År 1968, 450s. [utgivning och kommentar]  
59. Önnerfors, Alf Die Hauptfasungen des Sigfridoffiziums. År 1968, 132s. 50
58. Svenaeus, Gösta Edvard Munch. Das Universum der Melancholie. År 1968, 285s. 50
57. Lagerroth, Erland Selma Lagerlöfs Jerusalem, Revolutionär sekterism mot fäderneärvd bondeordning. År 1966, 87s. 50
56. Odén, Birgitta Kronohandel och finanspolitik 1560-1596. År 1966, 436s. 50
55. Bendz, Gerhard Studien zu Caelius Aurelianus und Cassius Felix. År 1964, 145s. 50
54. Rystad, Göran Kriegsnachrichten und Propaganda während des Dreissigjährigen Krieges. År 1960, 294s. 50
53. Fehrman, Carl Liemannen, Thanatos och Dödens ängel. Studier i 1700-och 1800-talens litterära ikonologi. År 1957, 171s. 50
52. Westin, Gunnar T. Riksföreståndaren och makten. Politiska utvecklingslinjer i Sverige 1512-1517. År 1957, 599s. 50
51. Edlund, Sven Studier rörande ordförrådsutvecklingen hos barn i skolåldern. År 1957, 259s. 50
50. Belloni, Pietro e Nilsson-Ehle, Hans Voci romanesche. Aggiunte e commenti al vocabolario romanesco Chiappini-Rolandi. År 1957, 128s. 50
49. Yrwing, Hugo Gustav Vasa, kröningsfrågan och Västerås riksdag 1527. År 1956, 152s. 50
48. Belfrage, Sixten Carl Carlsson Gyllenhielms litterära verksamhet. År 1955, 263s. 50
47. Edlund, Sven Undersökningar rörande Kalmarprovets prognosvärde beträffande underåriga elevers skolmognad. År 1955, 292s. 50
46. Sandblad, Nils Gösta Manet. Three Studies in Artistic Conception. År 1954, 183s. 50
45. Yrwing, Hugo Kungamordet i Finderup. Nordiska förvecklingar under senare delen av Erik Klippings regering. År 1954, 205s. 50
44. Bendz, Gerhard Emendationen zu Caelius Aurelianus. År 1954, 171s. 50
43. Fehrman, Carl Kyrkogårdsromantik. Studier i engelsk och svensk 1700-talsdiktning. År 1954, 178s. Slutsåld
42. Peetre, Arthur Sko klosters medeltida jordeböcker. Med kommentarer År 1953, 98s. 50
41. Nilsson, Sven A. Kampen om de adliga privilegierna 1526-1594. År 1952, 144s. 50
40. Cavallin, Sam. Vitae Sanctorum Honorati et Hilarii episcoporum Arelatensium. Editio critica cum indice verborum completo. År 1952, 199s. 50
39. Thomson, A Studier i frihetstidens prästvalslagstiftning År 1951, 264s. 50
38. Yrwing, Hugo Maktkampen mellan Valdemar och Magnus Birgersson 1275-1281. År 1952, 127s. 50
37. Waller, Sture M. Åbomötet 1812 och de svenska krigsrustningarnas inställande. År 1951, 119s. 50
36. Rooth, Erik Viktor Rydbergs Faustöversättning. År 1951, 103s. 50
35. Svensson, Sven Den merkantila bakgrunden till Rysslands anfall på den livländska ordensstaten 1558. En studie till den ryska imperialismens uppkomsthistoria. År 1951, 178s. 50
34. Edsman, Carl-Martin Ignis divinus. Le feu comme moyen de rajeunissement et d'immortalité: contes, légendes, mythes et rites. År 1949, 305s. 50
33. Palm, Thede Trädkult. Studier i germansk religionshistoria. År 1948, 131s. 50
32. Arfwidsson, Fredrik Erik Johan Mecks dagbok 1644-1699. År 1948, 169s. 50
31. Dahlberg, Torsten Zwei unberücksichtige mittelhochdeutsche Laurin-Versionen. År 1948, 211s. 50
30. Wieselgren, Per Neli Suecani. Ett bröllopsbesvär från sjuttonhundratalet. År 1946, 158s. 50
29. Axelson, Bertil Unpoetische Wörter. Ein Beitrag zur Kenntnis der lateinischen Dichtersprache. År 1945, 150s. Slutsåld
28. Ljunggren, K. G Almanackorna och det svenska ordförrådet. År 1944, 155s. 50
27. Axelson, Bertil Das Prioritätsproblem Tertullian - Minucius Felix. År 1941, 124s. 50
26. Lindquist, Ivar Västgötalagens litterära bilagor. År 1941, 103s. Slutsåld
25. Swedberg, Jesper Jesper Swedbergs Lefwernes Beskrifning utg. av Gunnar Wetterberg. I. Text. År 1941, 722s. 50
24. Lindquist, Ivar Religiösa runtexter. II. Sparlösastenen. År 1940, 213s. 50
23. Åkerlund, Walter Studier över Ynglingatal. År 1939, 274s. 50
22. Noreen, Erik Författarfrågor i Lejonkulans dramatik. År 1938, 150s. 50
21. Åkerman, Johan Das Problem der sozialökonomischen Synthese. År 1938, 329s. 50
20. Noreen, Erik Smärre dikter av Lejonkulans dramatiker utg. av Erik Noreen. År 1937, 160s. 50
19. Carlsson, Gunnar Eine Denkschrift an Caesar über den Staat. År 1936, 129s. 50
18. Gagnér, Anders Florilegium Gallicum. År 1936, 247s. 50
17. Andersson, Ingvar Erik XIV:s engelska underhandlingar. År 1935, 192s. 50
16. Wifstrand, Albert Von Kallimachos zu Nonnos. År 1933, 202s. Slutsåld
15. Lindquist, Ivar Religiösa runtexter. I. Sigtuna-galdern. År 1932, 115s. 50
14. Hoppe, Heinrich Beiträge zur Sprache und Kritik Tertullians. År 1932, 167s. 50
13. Wennström, Torsten Studier över böter och myntvärden i Västgötalagarna. År 1931, 93s. 50
12. Gudmundi Olaui Thesaurus Adagiorum linguæ septentrionalis antiquaæ et. Utg. av G. Kallstenius. År 1930, 227s. 50
11. Olaus Petri Stockholms stads tänkebok 1524-1529 av M:r Olauus Petri Phase. Utg. av Ludvig Larsson. År 1929, 450s. Häfte. 1-2. 1929. Häfte 3: Register av Sven Ljung. 1940 50 per häfte
10. Agrell, Sigurd Zur Frage nach dem Ursprung der Runennamen. År 1928, 70s. 50
9. Lagerroth, Fredrik Platons stats- och rättsbegrepp. År 1928, 79s. 50
8. Nyman, Alf Schema och slutsats. År 1928, 325s. 50
7. Heinertz, N. Otto Etymologische Studien zum Althochdeutschen. År 1927, 173s. 50
6. Agrell, Sigurd Runornas talmystik och dess antika förebild. År 1927, 216s. 50
5. Frödin, John Siljansområdets fäbodbygd. År 1925, 317s. Slutsåld
4. Liljegren, S.B.[ed.] James Harrington's Oceana, [with notes]. År 1924, 372s. Slutsåld
3. Persson, Axel W Staat und Manufaktur im römischen Reiche. År 1923, 143s. 50
2. Nyman, Alf Kring antinomierna. År 1920, 79s. 50
1. Petersson, Herbert Studien über die indogermanische Heteroklisie. År 1921, 283s. 50
Sidansvarig: David.Dunerkultur.luse | 2021-03-30