Tillgänglighetsredogörelse

Tillgänglighet för HT-fakulteternas webbplats för forskningsprojekt

Bakom denna webbplats står HT-fakulterna gemensamt genom Kansli HT och respektive institutioner samt institutionsöverskridande organisationer som Driftsenhet HT, IT-enheten och HT-biblioteken. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Den här redogörelsen beskriver hur projekt.ht.lu.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Vi arbetar på att sammanställa den tekniska informationen om webbplatsens tillgänglighet och kommer att publicera den här i september 2020.

Hur vi testat webbplatsen

Information om detta kommer att publiceras i september 2020.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver information från HT-fakulteternas intranät i något annat format, till exempel tillgänglig PDF, stor text, Lättläst, ljudinspelning eller punktskrift kan du kontakta respektive sidas sidansvarig; kontaktuppgifter finns längst ner på varje sida. Om du har problem att avgöra vem som är sidansvarig, kan du i stället kontakta IT-enheten, itht.luse eller 046-222 232 30 för assistans med att komma rätt. Ange gärna fullständig sökväg till den sida på vilken den eftersökta informationen finns publicerad. 

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kontakta respektive sidas sidansvarig så att vi får veta att problemet finns och kan försöka åtgärda det. Kontaktuppgifter till sidansvarig finns längst ner på varje sida. Om du har problem att avgöra vem som är sidansvarig, kan du i stället kontakta IT-enheten, itht.luse eller 046-222 32 30 för assistans med att komma rätt. Ange gärna fullständig sökväg till den sida på vilken upptäckta problemet återfinns. 

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Sidansvarig: itht.luse | 2020-09-16