Språkdiversitet

Som kommunikationssystem är människans språk unikt i sin mångfald, och det uppvisar en anmärkningsvärd variation vad gäller både form och betydelse över språksamhällen i tid och rum. Detta gör språken i världen till ett rikt observatorium för studiet av vad som är möjligt och inte möjligt i mänskligt språk. Forskningsinriktningen Språkdiversitet innefattar ett antal forskningsfält, däribland språktypologi, antropologisk lingvistik, dokumentation och beskrivning av mindre kända språk, samt språkens förhistoria. De program som finns representerade i inriktningen utvecklar och applicerar nydanande tekniker och metoder för datainsamling, analys och arkivering. Fältbaserad forskning pågår i Öst- och Sydöstasien, Nya Guinea, Grönland, Kaukasien, Europa och Amerika.
Sidansvarig: gerd.carlingling.luse | 2020-02-21