Austroasiatiska forskargruppen

Denna forskargrupp studerar utrotningshotade kommunikationssystem i Sydöstasien. Den bygger vidare på en lång forskningstradition vid Lunds universitet kring mindre kända språk och kulturer i denna region, och den har som övergripande mål att skapa en tvärvetenskaplig och nydanande samarbetsmiljö i vilken denna forskning kan vidareutvecklas och expandera. Mer specifikt utvecklar gruppen en integrerad modell för beskrivning, analys, dokumentation och jämförelse av kommunikationssystem i samhällen som talar utrotningshotade språk tillhörande den austroasiatiska språkfamiljen. En viktig målsättning är att utvidga forskningsuppgiften utanför traditionella grammatikstudier genom att i studiet av hotade språk också inbegripa discipliner som prosodi, semantik, kognition och musikvetenskap. Genom att också utveckla gemensamma metoder och en enhetlig digital databas utgör gruppen en miljö i vilken ett flertal teoretiska frågeställningar kan skapas och testas tvärs över olika språk och discipliner. De data som gruppen genererar utgör ett unikt arkiv över borttynande språk och musiktraditioner och kommer att kunna utnyttjas för forskning långt efter det att dessa kommunikationssystem försvunnit.
Forskare
Projekt med anknytning till gruppen
Sidansvarig: Niclas.Burenhultling.luse | 2021-02-17