Vetenskapssocieteten

Uppgiften för Vetenskapssocieteten är att främja humanistisk vetenskaplig forskning. Under årtionden har stödet till humaniora på olika vägar utvecklats och levandegjorts. Föreläsningar och exkursioner utgör viktiga inslag i verksamheten, liksom utgivning av skrifter och stöd till yngre forskare. Årets utlysning av resestipendier är publicerad under "bidrag och stipendier" t.v. Sedan vårterminen 2012 utlyses societetens resestipendier senast i april, med beslut om tilldelning senast i juni.
Sidansvarig: David.Dunerkultur.luse | 2021-04-22