Publikationer

För beställning av Vetenskapssocietetens publikationer, kontakta Ingrid Nilsson, e-post: ingridn@comhem.se. De priser som anges är exklusive porto och emballage vid köp direkt från Vetenskapssocieteten. För bokhandeln är F-priset 60 % av angivna priser.

 

Skriftserie.

Redaktör: Vetenskapssocietetens styrelse

 

Skånsk medeltid och renässans.

Redaktör: David Dunér, e-post: david.duner@kultur.lu.se

 

Årsböcker.

Redaktör: Daniel Möller, e-post: daniel.moller@litt.lu.se