Vetenskapssocieteten

Uppgiften för Vetenskapssocieteten är att främja humanistisk vetenskaplig forskning. Under årtionden har stödet till humaniora på olika vägar utvecklats och levandegjorts. Föreläsningar och exkursioner utgör viktiga inslag i verksamheten, liksom utgivning av skrifter och stöd till yngre forskare.

Årets utlysning av resestipendier är publicerad under "bidrag och stipendier" t.v. Sedan vårterminen 2012 utlyses societetens resestipendier senast i april, med beslut om tilldelning senast i juni.

Vetenskapssocieteten 100 år!

Jubileumshögtiden, planerad för den 6 maj, flyttas till den 27 november!

Höstutflykten ställs in!

Vetenskapssocieteten meddelar sina medlemmar att höstutflykten ställs in p.g.a. läget med Covid-19.