Vetenskapssocieteten

Uppgiften för Vetenskapssocieteten är att främja humanistisk vetenskaplig forskning. Under årtionden har stödet till humaniora på olika vägar utvecklats och levandegjorts. Föreläsningar och exkursioner utgör viktiga inslag i verksamheten, liksom utgivning av skrifter och stöd till yngre forskare.

Årets utlysning av resestipendier är publicerad under "bidrag och stipendier" t.v. Sedan vårterminen 2012 utlyses societetens resestipendier senast i april, med beslut om tilldelning senast i juni.

Länk till årsmötet den 27 november 2020!

Vetenskapssocietetens årsmöte den 27 november kl. 18.30 sker digitalt via länk. Se kallelsen eller kontakta sekreteraren Blazenka.Scheuerctr.luse 

 

Vetenskapssocieteten 100 år!

Jubileumshögtiden, planerad för den 6 maj och flyttad till den 27 november, kommer att äga rum under 2021.