Kontakt

Koordinatorer för nätverket:
Elisabet Göransson, Docent i Latin (Lunds universitet)
Katarzyna Anna Kapitan, Postdoc i nordiska språk og litteratur (Det Nationalhistoriske Museum) & gästforskare (Köpenhamns universitet)

Sidansvarig: textvidht.luse | 2021-03-10