Textvid Øresund är ett tvärvetenskapligt nätverk för alla som intresserar sig för textvetenskap eller filologi. Inom nätverket diskuteras texttraditioner och -förmedling, utgivning av texter eller andra frågor om de texter man arbetar med från olika tider, i handskrift, tryck eller digital form.

Kontakt

Koordinatorer för nätverket är Elisabet Göransson, Lunds universitet & Katarzyna Anna Kapitan, Köpenhamns universitet.

Mejl: textvidht.luse

Nätverket finansieras med medel från Einar Hansens Allhemsstiftelse och Einar Hansens Forskningsfond.

Aktuellt 2023

Vårterminen 2023
 

8 May, 2023: Location: Københavns Universitet, Søndre campus, 22.2.56 "Rasmus Rask":

State of Digital Manuscript Studies & Textual Scholarship in the Øresund area 

Scholars, librarians, archivists and digital heritage experts working with digital manuscript studies & textual scholarship will talk about their work process, goals, challenges and solutions. Program announcement mid-March. Register to the workshop via email to textvidht.luse no later than Tuesday 25 April. Contact: Giovanni Verri, Elisabet Göransson & Katarzyna Anna Kapitan

***

22-24 May, 2023, Location: Lunds universitet, Språk- och litteraturcentrum, SOL:B054.

Edition Visualization Technology (EVT) 

Three-day workshop with Roberto Rosselli del Turco, Università di Torino. Register to the workshop via email to textvidht.luse no later than Wednesday 10 May. 

Hur blir jag medlem?

Alla är varmt välkomna! För att bli medlem och få information om nätverkets aktiviteter, anmäler du ditt intresse till funktionsadressen textvid@ht.lu.se.