Textvid Øresund är ett tvärvetenskapligt nätverk för alla som intresserar sig för textvetenskap eller filologi. Inom nätverket diskuteras texttraditioner och -förmedling, utgivning av texter eller andra frågor om de texter man arbetar med från olika tider, i handskrift, tryck eller digital form.

Nätverket består för närvarande av 70 personer som verkar inom en rad områden vid följande institutioner/avdelningar/organisationer:

På den danska sidan: Institut for Engelsk, Germansk och Romansk, Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskap, Institut for Tvaerkulturelle og Regionale Studier & Det Teologiske Fakultet vid Köpenhamns universitet, H.C. Andersen centret, Syddansk Universitet, Det Danske Sprog- og Litteraturselskap, Det Kongelige Bibliotek, Köpenhamn, Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg i Köpenhamn, Institut for Kulturvidenskaber, Specialsamlinger, Dansk Folkemindesamling, Det Danske Sprog- og LItteraturselskab, Syddansk Universitet, Center for Grundtvigforskning, Aarhus Universitet, Institut for Kultur og Samfund, Aarhud Universitet, Afdeling for Kirkehistorie og Praktisk teologi, Aarhus universitet.

På den svenska sidan: Historiska muséet, Lund, Universitetsbiblioteket, Lund, Språk- och litteraturcentrum, Lund, Svenska Akademiens ordboksredaktion, Lund, Institutionen för kulturvetenskaper, Institutionen för arkeologi och antikens historia & Centrum för teologi och religionsvetenskap vid Lunds universitet, Avdelningen för filosofi och teologi, Göteborgs universitet, Linnéuniversitetet, Växjö, Örebro universitet, Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet.

Kontakt

Koordinatorer för nätverket är Elisabet Göransson, Lunds universitet & Katarzyna Anna Kapitan, Köpenhamns universitet.

Mejl: textvidht.luse

Nätverket finansieras med medel från Einar Hansens Allhemsstiftelse och Einar Hansens Forskningsfond.

Program 2023
 

8 May, 2023: Location: Københavns Universitet, Søndre campus, 22.2.56 "Rasmus Rask":

State of Digital Manuscript Studies & Textual Scholarship in the Øresund area 

Scholars, librarians, archivists and digital heritage experts working with digital manuscript studies & textual scholarship will talk about their work process, goals, challenges and solutions. 

***

22-24 May, 2023, Location: Lunds universitet, Språk- och litteraturcentrum, SOL:B054.

Edition Visualization Technology (EVT) 

Three-day workshop with Roberto Rosselli del Turco, Università di Torino. 

Hur blir jag medlem?

Alla är varmt välkomna! För att bli medlem och få information om nätverkets aktiviteter, anmäler du ditt intresse till funktionsadressen textvid@ht.lu.se.