Textvid Øresund

Textvid Öresund är ett tvärvetenskapligt nätverk för alla som intresserar sig för textvetenskap eller filologi: ett särskilt fokus på texttraditioner och textförmedling, som kan röra frågor om utgivning av texter eller andra frågor om de texter man arbetar med från olika tider, såväl de som bara finns i handskriftsform som sådana som är tryckta, eller endast finns i digital form.
 
Nätverket byggs upp med start våren 2020 med stöd av Einar Hansens Allhemsstiftelse samt Einar Hansens forskningsfond. Målet är att underlätta kontakter och bygga samarbete mellan Lunds universitet och Köpenhamns universitet inom detta område.
 
Varje år genomförs seminarier/workshops med inbjudna föreläsare, diskussioner och rundabordssamtal. I samband med dessa kommer forskare att kunna presentera sig själva och sin forskning.

Kontakt

Koordinatorer för nätverket: Elisabet Göransson, Lunds universitet & Katarzyna Anna Kapitan, Köpenhamns universitet.

Mejl: textvid@ht.lu.se

Aktuellt

Inaugural workshop hösten 2020: 20 november

Workshopen hålls online via zoom. Inbjuden gästföreläsare: Ray Siemens: Social Editing in Context(s) / Editing in Social Context(s)

Premised on the notion that editors have always carried out their work with awareness of the many contexts in which it is situated and the many potential areas in which it might see good utility, my talk explores elements of the computationally-‘social’ dimension of editorial work – in particular how digital textual scholarship by its nature gestures interdisciplinarily, by necessity encouraging explicit consideration of its products’ engagement within and beyond any single discipline or institution of origin, as much as it encourages movement toward an open, socially-situated scholarship that both values such work and adds value to it.  Discussion will include reference to A Social Edition of the Devonshire MS (BL Add MS 17492) and work of the INKE Partnership for Open Social Scholarship.

Bio: Ray Siemens is Distinguished Professor in the Faculty of Humanities at the University of Victoria, Canada, in English and Computer Science, and past Canada Research Chair in Humanities Computing; in 2019, he is also Leverhulme Visiting Professor at U Loughborough and, 2019-22, Global Innovation Chair in Digital Humanities in the Centre for 21st Century Humanities at U Newcastle. 

Sidansvarig: textvidht.luse | 2020-11-06