Textvid Øresund är ett tvärvetenskapligt nätverk för alla som intresserar sig för textvetenskap eller filologi. Inom nätverket diskuteras texttraditioner och -förmedling, utgivning av texter eller andra frågor om de texter man arbetar med från olika tider, i handskrift, tryck eller digital form.

Kontakt

Koordinatorer för nätverket är Elisabet Göransson, Lunds universitet & Katarzyna Anna Kapitan, Köpenhamns universitet.

Mejl: textvidht.luse

Nätverket finansieras med medel från Einar Hansens Allhemsstiftelse och Einar Hansens Forskningsfond.

Aktuellt 2023

Vårterminen 2023

One day workshop 8 May, 2023.  Location: Københavns Universitet.

State of digital manuscript studies & textual scholarship in the Oresund area

One-day workshop in Copenhagen devoted to ongoing and recently completed projects in Sweden and Denmark (in the Oresund area or national projects). We invite scholars, librarians, archivists and digital heritage experts working with digital manuscript studies & textual scholarship to talk about their work process, goals, challenges and solutions. Send us abstracts (max 500 words) outlining your proposed presentations (15-30 minutes, depending on the number of speakers) to textvidht.luse no later than Friday 24rd February. 

If you would like to attend but do not have a project to present, please save the date! If you are not yet a member of the network, send us your name and affiliation to be added to our mailing list.

Hur blir jag medlem?

Alla är varmt välkomna! För att bli medlem och få information om nätverkets aktiviteter, anmäler du ditt intresse till funktionsadressen textvid@ht.lu.se.