Textvid Øresund

Textvid Öresund är ett tvärvetenskapligt nätverk för alla som intresserar sig för textvetenskap eller filologi: ett särskilt fokus på texttraditioner och textförmedling, som kan röra frågor om utgivning av texter eller andra frågor om de texter man arbetar med från olika tider, såväl de som bara finns i handskriftsform som sådana som är tryckta, eller endast finns i digital form.
 
Nätverket byggs upp med start våren 2020 med stöd av Einar Hansens Allhemsstiftelse samt Einar Hansens forskningsfond. Målet är att underlätta kontakter och bygga samarbete mellan Lunds universitet och Köpenhamns universitet inom detta område.
 
Varje år genomförs seminarier/workshops med inbjudna föreläsare, diskussioner och rundabordssamtal. I samband med dessa kommer forskare att kunna presentera sig själva och sin forskning.

Aktuellt

Save the date!

Inaugural workshop hösten 2020: preliminärt datum 20 november

Hösten 2020 kommer vi att bjuda in till en uppstartsworkshop där deltagarna kommer att kunna presentera sig och sin forskning. Workshopen kommer att hållas  i Lund. Einar Hansens Allhemsfond har möjliggjort att nätverket kan stå för alla kostnader för deltagarna. 

Kontakt

Koordinatorer för nätverket:
Elisabet Göransson, Lunds universitet
Katarzyna Anna Kapitan, Köpenhamns universitet
Mejl: textvidht.luse

Sidansvarig: textvidht.luse | 2020-06-30