Textvid Øresund

Textvid Öresund är ett tvärvetenskapligt nätverk för alla som intresserar sig för textvetenskap eller filologi: ett särskilt fokus på texttraditioner och textförmedling, som kan röra frågor om utgivning av texter eller andra frågor om de texter man arbetar med från olika tider, såväl de som bara finns i handskriftsform som sådana som är tryckta, eller endast finns i digital form.
 
Nätverket startade sin verksamhet våren 2020 med stöd av Einar Hansens Allhemsstiftelse samt Einar Hansens forskningsfond. Målet är att underlätta kontakter och bygga samarbete mellan Lunds universitet och Köpenhamns universitet inom detta område. Varje år genomförs seminarier/workshops med inbjudna föreläsare, diskussioner och rundabordssamtal. I samband med dessa kommer forskare att kunna presentera sig själva och sin forskning.

Kontakt

Koordinatorer för nätverket: Elisabet Göransson, Lunds universitet & Katarzyna Anna Kapitan, Köpenhamns universitet.

Mejl: textvid@ht.lu.se

Aktuellt

Program 2021

Online-möte: 10 maj kl 13-15. Ämne: publikationskanaler

Online-möte: 22 september kl. 13-15. Ämne meddelas senare.

Workshop: 13-14 december på Stiftsgården Åkersberg, Höör (utan kostnad för medlemmar av nätverket). Program meddelas senare.

 

Sidansvarig: textvidht.luse | 2021-04-06