Textvid Øresund är ett tvärvetenskapligt nätverk för alla som intresserar sig för textvetenskap eller filologi. Inom nätverket diskuteras texttraditioner och -förmedling, utgivning av texter eller andra frågor om de texter man arbetar med från olika tider, i handskrift, tryck eller digital form.

Kontakt

Koordinatorer för nätverket är Elisabet Göransson, Lunds universitet & Katarzyna Anna Kapitan, Köpenhamns universitet.

Mejl: textvidht.luse

Nätverket finansieras med medel från Einar Hansens Allhemsstiftelse och Einar Hansens Forskningsfond.

Aktuellt: Program 2022

Spring

Workshop 24 May, 2022, 1430-1730, Location: Københavns Universitet, Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Building 27, 2nd floor, Salen:

IIIF: International standard to describe and deliver images online. Workshop with Patrik Granholm, KB, Stockholm.

Autumn

Workshop, 9 September, 2022, 1300-1800. Location: Lund University

From image to text: On making medieval manuscripts and texts available online

 

Hur blir jag medlem?

Alla är varmt välkomna! För att bli medlem och få information om nätverkets aktiviteter, anmäler du ditt intresse till funktionsadressen textvid@ht.lu.se.