Textvid Øresund är ett tvärvetenskapligt nätverk för alla som intresserar sig för textvetenskap eller filologi. Inom nätverket diskuteras texttraditioner och -förmedling, utgivning av texter eller andra frågor om de texter man arbetar med från olika tider, i handskrift, tryck eller digital form.

Kontakt

Koordinatorer för nätverket är Elisabet Göransson, Lunds universitet & Katarzyna Anna Kapitan, Köpenhamns universitet.

Mejl: textvidht.luse

Nätverket finansieras med medel från Einar Hansens Allhemsstiftelse och Einar Hansens Forskningsfond.

Aktuellt: Program 2021

Online-seminarium: 10 maj kl 13-15. Ämne: publikationskanaler

Online-seminarium: 22 september kl. 13-15. Ämne meddelas senare.

Workshop: 13-14 december på Stiftsgården Åkersberg, Höör (utan kostnad för medlemmar av nätverket). Program meddelas senare.

 

Hur blir jag medlem?

Alla är varmt välkomna! För att bli medlem och få information om nätverkets aktiviteter, anmäler du ditt intresse till funktionsadressen textvid@ht.lu.se. Nätverket har för närvarande 46 medlemmar.