Medlemskap

Hur blir jag medlem?

Alla intresserade är varmt välkomna att ta del av nätverkets aktiviteter. För att bli medlem och få information om nätverkets aktiviteter, anmäler man bara sitt intresse till funktionsadressen textvidht.luse. Nätverkets medlemmar verkar inom en rad områden:

På den danska sidan har nätverket medlemmar vid följande institutioner och sällskap: Institut for Engelsk, Germansk och Romansk, Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskap, Institut for Tvaerkulturelle og Regionale Studier & Det Teologiske Fakultet vid Köpenhamns universitet, H.C. Andersen centret, Syddansk Universitet, Det Danske Sprog- og Litteraturselskap, Det Kongelige Bibliotek, Köpenhamn, Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg i Köpenhamn, Institut for Kulturvidenskaber, Specialsamlinger, Dansk Folkemindesamling, Det Danske Sprog- og LItteraturselskab, Syddansk Universitet, Center for Grundtvigforskning, Aarhus Universitet, Institut for Kultur og Samfund, Aarhud Universitet, Afdeling for Kirkehistorie og Praktisk teologi, Aarhus universitet.

På den svenska sidan finns medlemmar från Historiska muséet, Lund, Universitetsbiblioteket, Lund, Språk- och litteraturcentrum, Lund, Svenska Akademiens ordboksredaktion, Lund, Institutionen för kulturvetenskaper, Institutionen för arkeologi och antikens historia & Centrum för teologi och religionsvetenskap vid Lunds universitet, Avdelningen för filosofi och teologi, Göteborgs universitet, Linnéuniversitetet, Växjö, Örebro universitet, Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet.

Sidansvarig: textvidht.luse | 2023-02-03