Om

Nätverket startade sin verksamhet våren 2020 med stöd av Einar Hansens Allhemsstiftelse samt Einar Hansens forskningsfond. Målet är att underlätta kontakter och bygga samarbete mellan Lunds universitet och Köpenhamns universitet inom området textvetenskap och filologi. Varje år genomförs seminarier/workshops med inbjudna föreläsare, diskussioner och rundabordssamtal. I samband med dessa kommer forskare att kunna presentera sig själva och sin forskning.

Sidansvarig: textvidht.luse | 2021-04-14