Personer

Jenny Hartman

är docent i engelsk språkvetenskap. Jennys forskning utgår ifrån antagandet att människors tänkande och språk formas av våra kroppsliga, multisensoriska upplevelser, och i sin forskning undersöker hon hur olika sätt att uppleva och fungera i världen kan speglas i (och forma) språkbruk och kommunikation. Hon intresserar sig särskilt för hur personer med autism, ångesttillstånd och Tourette syndrom förmedlar sina sensoriska upplevelser, känslor och tankar med hjälp av språk, gester och bilder. För mer information om Jennys forskning, vänligen se: https://www.sol.lu.se/person/JennyHartman/

Carita Paradis

är professor i engelsk språkvetenskap. Hennes forskning inom kognitiv lingvistik behandlar den dynamik i meningsskapande som kännetecknar mänsklig kommunikation. Sedan början av 2000 har hon forskat om sensoriska betydelser i språk med hjälp av olika empiriska metoder (korpusundersökningar och experiment av olika slag) för att bidra till en bättre förståelse av vad språkliga uttryck kan avslöja om mänsklig interaktion, perception och kognition och tvärtom hur de påverkar och skapar mönster och strukturer i språk och språkanvändande. För mer information om Caritas forskning, vänligen se https://www.sol.lu.se/person/CaritaParadis/

Rosario Caballero

Rosario Caballero är professor i engelsk språkvetenskap vid Universidad de Castilla-La Mancha, Spanien. Hennes forskning ligger både inom kognitiv lingvistik och genrestudier och behandlar figurativt språk i specifika genrer (t.ex. arkitektur och vinrecensioner), multimodalitet och språkets roll för förmedling av sensoriska betydelser. Sedan början av 2000 har hon fokuserat på hur engelsk- och spansktalande använder språk för att beskriva rörelse, tal och sensoriska upplevelser. För att göra det har hon deltagit i flera forskningsprojekt och samarbetat med kollegor vid olika universitet i Europa. För mer information om Rosarios forskning, se här https://www.researchgate.net/profile/Rosario_Caballero

Eleni Tzimopoulou

är doktorand i engelsk språkvetenskap. Hon undersöker hur människors upplevelser av ljud beskrivs språkligt.

Sidansvarig: jenny.hartmanenglund.luse | 2024-04-24