Sensoriska landskap

I vår forskning om sensoriska landskap studerar vi på olika sätt människors sensoriska upplevelser och deras språkliga beskrivningar av sina upplevelser. Vi undersöker språkliga beskrivningar på engelska, spanska och svenska och använder oss av enkäter och korpusar för att samla data.

Följande är exempel på våra studier av sensoriska landskap:

Vi undersöker engelska, spanska och svenska modersmålstalares reaktioner på olika sensoriska stimuli genom enkätundersökningar. Vi ber deltagare att beskriva sina upplevelser, skatta dem och tala om i vilken utsträckning dessa stimuli skapar multimodala associationer för syn, hörsel, smak, lukt eller upplevelser inuti kroppen.

Vi använder data från engelska och spanska narrativ för att belysa kopplingar mellan sensoriska betydelser och hur de - faktiskt - uttrycks i dessa två språk, utifrån språkens möjligheter och begränsningar. Vi ser om det finns typologiska skillnader och i så fall vad anledningarna kan vara till sådana skillnader.

welding
dough
pot
Sidansvarig: jenny.hartmanenglund.luse | 2020-09-17