Information för deltagare: Webbundersökning

Vi undrar om du vill delta i en forskningsstudie. Här får du information om studien och vad det innebär att delta.

Vad är det för studie och varför vill ni att jag ska delta?

I den här studien undersöker vi hur vuxna beskriver sina kroppsliga upplevelser av vardagssituationer (genom syn, hörsel, smak, lukt och känsel). Vi tillfrågar vuxna med diagnoser inom autismspektrum och vuxna som inte har en autismspektrumdiagnos. I många sammanhang, till exempel inom hälso- och sjukvården, är det viktigt att individer får möjlighet att beskriva sina kroppsliga upplevelser utifrån sina egna förutsättningar och att de blir förstådda. Studien syftar till att öka kunskapen om kommunikation av kroppsliga upplevelser. Vi sprider information om studien till möjliga deltagare bland annat via intresseorganisationer, men också via t.ex. sociala medier.

Forskningshuvudman för projektet är Lunds universitet. Med forskningshuvudman menas den organisation som är ansvarig för studien. Deltagande är frivilligt.

Hur går studien till?

Studien genomförs över nätet via SurveyMonkey. Länk till studien:

https://sv.surveymonkey.com/r/upplevelservardag

I undersökningen får du beskriva (skriftligt) 6 vardagliga situationer genom att svara på frågor som rör sinnesintryck (syn, hörsel, lukt, smak och känsel). Det tar ca 20–30 minuter att svara på frågorna. Du svarar via dator, surfplatta eller annan mobil enhet på en plats du själv väljer där du kan vara ostörd. Du svarar anonymt. Vi samlar inte in namn, adress eller IP-adress. Det finns således inga risker med att delta i studien.

Vad händer med mina uppgifter?

Projektet kommer att samla in och registrera viss information om dig, dock inte personuppgifter som kan identifiera dig, såsom namn, adress eller IP-adress.

Du svarar anonymt, men vi behöver ändå veta lite om dig. Vi ställer därför några korta frågor om t.ex. din ålder, modersmål, och eventuella diagnoser. Eftersom dina svar är anonyma kommer denna information inte att kunna kopplas till dig som individ. Alla namn som kan ha kommit med i dina svar tas bort innan svaren sparas.

Alla svar kommer att behandlas så att obehöriga inte kan ta del av dem. Insamlade data sparas i minst 10 år i enlighet med Lunds universitets regler. De samlade resultaten av alla deltagares anonyma svar kommer att presenteras i olika sammanhang, t.ex. vid interna och externa seminarier, på internationella konferenser och i undervisningssammanhang, samt som artiklar i vetenskapliga tidskrifter.

Hur får jag information om resultatet av studien?

Information om resultat från studien som helhet kommer att göras tillgänglig här på projektets hemsida.

Muntlig information

Om du klickar på Lyssna överst på den här sidan så kan du få denna information uppläst.

Kontakt

Har du frågor om studien är du välkommen att kontakta oss: sensory.perceptionsluse

Dr. Jenny Hartman och professor Carita Paradis

typing
Sidansvarig: jenny.hartmanenglund.luse | 2020-10-02