Språk för sensoriska upplevelser vid autismspektrumtillstånd

crowded sidewalk

Detta projekt syftar till att ta reda på hur individer med autismspektrumtillstånd (AST) använder talat och skrivet språk för att beskriva och förmedla sina kroppsliga upplevelser. Genom intervjuer och skriftliga undersökningar ska projektet svara på outforskade frågor om hur ljud, smaker, lukter, känsel- och synintryck, balans och kroppsrörelser faktiskt upplevs och beskrivs språkligt av personer med AST. Hälso- och sjukvården är ett viktigt tillämpningsområde för projektets resultat. I vårdsammanhang är det av stor vikt att patienter kan förmedla sina upplevelser till vårdgivare och att de blir förstådda. I nuläget har personer med AST inte tillräckliga möjligheter att påverka och vara
delaktiga i planering och utförande av sin egen vård. En orsak till bristande delaktighet i vården för personer med autism är att grundläggande förutsättningar för effektiv kommunikation mellan vårdgivare och patienter inte är tillgodosedda. För att vården ska kunna ge rätt stöd och hjälp till personer med AST behöver vi veta mer om hur denna grupp kan och vill berätta om sina kroppsliga upplevelser.

Sidansvarig: jenny.hartmanenglund.luse | 2020-09-17