Forskning

crowd

Som människor utforskar vi med världen med hjälp av våra sinnen—syn, hörsel, känsel, smak och lukt—och baserat på våra sensoriska möten med världen så får våra verkligheter form och mening. I våra vardagliga liv utsätts vi för ett konstant flöde av varierad sensorisk input, och genom en aktiv perceptionsprocess så isolerar, organiserar, tolkar och värderar vi denna input. Ibland behöver eller önskar vi också beskriva våra upplevelser för andra människor.

Effektiv kommunikation om sensoriska upplevelser är önskvärd, faktiskt grundläggande, i en rad vardagssituationer, så som läkarbesök, samtal om vädret, vägbeskrivningar, och delad uppskattning av mat, dryck, natur, konst och musik. Ändå vet vi lite om de sätt på vilka sensoriska betydelser förmedlas i autentisk kommunikation, och i vilken utsträckning kommunikation av sensoriska betydelser skiljer sig åt mellan språk, kulturer och människor.

Under sensoriska landskap presenterar vi forskning som brett tar upp olika sätt att förmedla sensoriska betydelser i olika språk, kulturer och i typer av kommunikation. Under sensoriskt språk vid AST presenterar vi forskning om kommunikation av sensoriska upplevelser vid autismspektrumtillstånd.

Sidansvarig: jenny.hartmanenglund.luse | 2020-09-17