Hur människan blev ett så annorlunda djur

Nu är det dags för oss på Avdelningen för kognitiv semiotik (Språk- och litteraturcentrum, Lunds Universitet) att summera sex år av forskning inom ramen för programmet Centrum för kognitiv semiotik som finansierats av Riksbankens Jubileumsfond (2009-2014). Detta gör vi med ett symposium som går av stapeln den 17 december på Pufendorfinstitutet (Se bifogat program). Kognitiv semiotik är ett nytt tvärvetenskapligt forskningsområde som förenar den empiriska ansatsen i kognitionsvetenskap och psykologi med den teoretiska begreppsapparat för att beskriva betydelser av olika slag som har utvecklats inom lingvistik och annan semiotik. Det försöker också integrera våra kunskaper om semiotiska fenomen i en vidare kognitiv och psykologisk ram. Med hjälp av experimentella och andra studier av människoapor och barn har vi analyserat de sätt på vilka människans kognitiv-semiotiska förmågor är specifika i förhållande till förmågor hos andra djur – liksom hur dessa utvecklas hos barnet och människosläktet. Speciellt har vi undersökt den mänskliga historien som en mycket egenartad fortsättning på evolutionen. Vi har också rådbråkat ett flertal semiotiska resurser, från gester och bilder till språk och film. Centret har spelat en viktig roll för att etablera ämnet kognitiv semiotik både i Sverige och internationellt. Så stod det som värd för den första kongressen för International Association for Cognitive Semiotics år 2015. Under symposiet kommer några forskare som medverkat i programmet att presentera forskningen inom de olika temata som vi har ägnat våra studier. På eftermiddagen kommer en antal inbjudna nordiska forskare att ge sina perspektiv på den kognitiva semiotiken, såsom vi bedrivit den i vår forskning. Vi hälsar alla intresserade välkomna att följa denna spännande avslutning på sex intensiva år av forskning i den fråga som väl intresserar oss alla mest: hur människan blev ett så annorlunda djur. Fritt deltagande men begränsat antal platser.
Sidansvarig: Goran.Sonessonsemiotik.luse | 2017-08-21