Centre for Cognitive Semiotics (CCS)

Programbeskrivning

Detta var ett forskningsprogram för 2009-2014, mellan semiotik, kognitionsvetenskap, lingvistik och andra ämnen. Det bidrog till att avdelningen för kognitiv semiotik skapades.