Information för deltagare: Webbundersökning

Sidan är under konstruktion.

Här kommer du som deltar (eller överväger att delta) i vår webbundersökning om kroppsliga upplevelser vid autismspektrumtillstånd att hitta mer information om studien.

typing