Resurser

Material från workshopparna

Powerpoint-presentation från workshop 2015-04-28: Presentation

Exempel på betygskriterier

Exempel på betygskriterier från CTR: BIVC02

Exempel på betygskriterier från Filmvetenskap: FIVK02

Exempel på betygskriterier från Historia: HISA22

Exempel på betygskriterier från Kommunikation och medier: SKOA35

Övrigt

Text av Sara Santesson på Institutionen för kommunikation och medier som beskriver arbetsprocessen med att ta fram kriterier för en kurs i Språkstrategi: Santesson 2015

Rapport av Martin Ericsson på Historiska institutionen som beskriver arbetet med att ta fram betygskriterier för en kurs. Högskolepedagogiskt paper. Ericsson 2014

Checklista för bedömningsanvisningar framtagen av Anders Jönsson, MAH. Jönsson

Projektledare:

Lisa Hetherington

lisa.hetheringtonkansliht.luse

Lunds universitet

Kansli HT

Besöksadress: LUX, Helgonavägen 3, 221 00 Lund

Tel. 046-222 4403