Om projektet

Bakgrund

HT-fakulteternas styrelse beslutade 2013-12-18 att genomföra ett större kvalitetsarbete under perioden 2014-2017, med målet att betygskriterier ska skrivas för samtliga kurser vid fakulteterna.

Projektarbete

Ett särskilt projekt startades för att under perioden 2014- våren 2015 skapa nödvändiga förutsättningar för det efterföljande arbetet med att skriva kriterier, som beräknas pågå från och med hösten 2015 fram till och med 2017. Se mer under "Projektplan och projektrapport". Innevarande projekt är i stort avslutat, men kommer att fortsätta följa upp och utvärdera arbetet med implementeringen. I projektgruppen ingick studierektorerna Sara Santesson (Institutionen för kommunikation och medier), Marie Lindstedt Cronberg (Historiska institutionen), Tobias Hägerland (Centrum för teologi och religionsvetenskap), de pedagogiska utvecklarna Johanna Bergqvist och Katarina Mårtensson (CED), studeranderepresentant Susanne Persson samt projektledare Lisa Hetherington (Kansli HT).

Implementering av beslutet

HT-fakulteternas institutioner får särskilda kvalitetsmedel för att fram till 2017 initiera arbete med betygskriterier. Uppdraget formuleras som att tidigt nå så många studenter som möjligt, via stora kurser; att satsa på kurser som till sin natur behöver kriterier bäst; att uppnå god spridning i kompetensutvecklingen bland lärarna. Varje institution ska också fastställa hur institutionen säkerställer att kriterierna håller god kvalitet.
Projektledare: Lisa Hetherington lisa.hetheringtonkansliht.luse Lunds universitet Kansli HT Besöksadress: LUX, Helgonavägen 3, 221 00 Lund Tel. 046-222 4403
Sidansvarig: lisa.hetheringtonkansliht.luse | 2016-04-22