Tjugofyra timmar tortyr

”Has anybody ever referred to torture as punishment? I don’t think so…”*
MICHAEL SCHOENHALS
Professor i kinesiska, SOL-centrum

I detta FOLIO-projekt, som ur ett gränsöverskridande perspektiv knyter an till min forskning kring den kinesiska säkerhetstjänstens arbete under åren 1949-1976 och den dåvarande politiska ledningens fördömande av bruket av tortyr, har jag för avsikt att studera hur dagens amerikanska folkvalda, medlemmar av Högsta Domstolen (Antonin Scalia), ledningen för Department of Homeland Security (Michael Chertoff), juridikprofessorer knutna till justitiedepartementet (John Yoo), tankesmedjor, m.fl. aktörer i den offentliga debatten utnyttjar den Emmybelönade FOX TV-serien ”24” och dess fiktive hjälte Jack Bauers bedrifter för att höja allmänhetens acceptans för det som numera eufemistiskt kallas ”förstärkta förhörsmetoder”. På svenska WIKIPEDIA beskrivs Bauer på följande sätt: han ”har en svår personlighet. Han är god och vill alltid rädda oskyldiga och hjälpa sitt land, men han tar till metoder som skulle kunna få vilken terrorist som helst att framstå som jultomten. Han står alltså för ordspråket att målen helgar medlen. Exempel på detta är när han bl a tvingas… tortera allt möjligt folk på alla möjliga vis, hota att skära ut ögonen på presidentens rådgivare etc.…[F]aktum kvarstår att Jack Bauer frambringar resultat”. På sajten TV-hype: Äppelpajstelevision för massorna återfinner vi, på sidan Jack Bauer är en gud bl.a. följande citat ur TV-serien: ”When the boogie man [sic] goes to sleep, he checks his closet for Jack Bauer,” ”Guns dont [sic] kill people, Jack Bauer kills people” och ”In kindergarten, Jack Bauer killed a terrorist for Show and Tell” (på den amerikanska sajten Jack Bauer is God (Jack Bauer Facts) finns mer av samma slag). Chertoff har prisat serien för att den ”reflects real life”, Scalia sade till kanadensiska jurister att ”Jack Bauer saved Los Angeles… He saved hundreds of thousands of lives… Are you going to convict Jack Bauer?” och Yoo öser beröm över ”24” i sin bok War by Other Means.

Vad projektet skall utmynna i är, till att börja med, en längre artikel. Vilka slutsatser jag lär komma fram till har jag ännu ingen klar uppfattning om. Att de kommer att bli upplyftande kan jag dock svårligen föreställa mig.
_________________________
* Medlem av Förenta Staternas högsta domstol Antonin Scalia i TV-intervju på CBS ”60 Minutes” den 27 april 2008, förklarar varför tortyr inte är ett ”cruel and unusual punishment” (då det nämligen, förklarar han, inte i lagens mening är att betrakta som ett straff). www.youtube.com/watch


Källor:
Brook, Timothy, Jerome Bourgon and Gregory Blue. Death by a Thousand Cuts. Cambridge MA: Harvard University Press, 2008.
Freeze, Colin. ”What would Jack Bauer do? Canadian jurist prompts international justice panel to debate TV drama 24’s use of torture.” The Globe and Mail, 16 juni 2007.
Greenberg, Karen J., and Joshua L. Dratel (eds.), The Torture Papers: The Road to Abu Grahib. Cambridge: Cambridge University Press, 2005.
Kang Sheng. ”On Case Examination Work.” Chinese Law and Government, May–June 1996/Vol. 29, No. 3, pp. 43–48.
Lithwick, Dahlia. ”The Fiction Behind Torture Policy.” Newsweek, 26 juli 2008.
Mayer, Jane. ”Whatever it takes: the politics of the man behind ’24’.” The New Yorker, 19 februari 2007.
McCoy, Alfred. A Question of Torture: CIA Interrogation, from the Cold War to the War on Terror (American Empire Project). New York: Holt, 2006.
Mu Xin. ”Inmate No. 6813 in Qincheng Prison.” Chinese Law and Government, May–June 1996/Vol. 29, No. 3, pp. 67–100.
Schoenhals, Michael. ”Guest Editor’s Introduction. Mao’s Great Inquisition: The Central Case Examination Group, 1966–1979.” Chinese Law and Government, May–June 1996/Vol. 29, No. 3, pp. 3–6.
––––––––. ”Demonizing Discourse in Mao Zedong’s China: People vs Non-People.” Totalitarian Movements and Political Religions, Vol. 8, No. 3/4, September/December 2007, pp. 465–482.
––––––––. ”Did Anyone Here Recognize That?”. Anförande vid ett arrangemang av Forum för Levande Historia, Kulturhuset i Stockholm, den 10 mars 2008. Fulltext på www.levandehistoria.se/node/1890
“审讯术”(Förhörsteknik). 《公安建设》(Offentlig Säkerhetsuppbyggnad), Vol. 4 [1954–1955], sid. 89–106. [Urval fotokopior ur originalvolymer, i USC Library, Hong Kong.]
Wu Linquan and Peng Fei. ”’Bo Yibo has an Attitude Problem’.” Chinese Law and Government, May–June 1996/Vol. 29, No. 3, pp. 49–60.
Zhang Zhiyang. ”Walls.” Chinese Studies in Philosophy, Spring 1994/Vol. 25, No. 3, pp. 6–30.

Sidansvarig: Anders.Ohlssonlitt.luse | 2009-06-14