Om projektet

FOLIO - Forum för litteraturens offentligheter - är en tvärdisciplinär forskningsmiljö vid Språk- och litteraturcentrum, öppen för alla forskare och studenter. Vår ambition är att bredda litteraturstudiet genom att utforska hur författare och olika konstellationer av läsare uppträder som aktörer på skiftande arenor och därvid använder litteraturen för mer eller mindre tydligt formulerade syften. Ett konkret exempel: i stället för att försöka åstadkomma en inträngande nytolkning av en klassiker som Brott och straff, vill vi undersöka hur makteliten under Sovjettiden använde den ryska klassiska litteraturen för att skapa en gemensam sovjetisk identitet i det mångnationella samhället - i allt från  högtidliga firanden av författares födelsedagar till påkostade filmatiseringar och TV-produktioner. Vi ämnar undersöka hur litterära texter blir föremål för debatt, förhandling eller samtal när det gäller värderingar och uppfattningar av olika slag, vilka framstår som angelägna i den tid där de formuleras – företrädesvis under de senaste två seklerna. Det betyder att vi betraktar det offentliga samtalet – debatten – om litteraturen som en väsentlig del av själva litteraturen. Genom att ta vår utgångspunkt i konkreta situationer där litteraturen blivit föremål för offentligt bruk eller meningsutbyte hoppas vi kunna lämna ett bidrag till frågan om vad det är som ger litterära texter deras särskilda kraft. Detta betyder inte att själva den litterära texten sätts på undantag eller glöms bort. Tvärtom tvingar detta perspektiv oss att till exempel undersöka sådana retoriska egenskaper i texter som möjliggör att deras mening eller innebörd kan bli föremål för skiftande bruk och förhandling inom olika offentligheter. Inom projektet tänker vi oss att dra fördel av de möjligheter till komparativa studier och angreppssätt som SOL-miljön lagt grunden till, eftersom forskargruppens sammantagna kompetens täcker in ett stort antal språkområden och kulturer.

Verksamheten finansieras genom ett treårigt miljöstöd från Området för humaniora och teologi vid Lunds universitet.
Sidansvarig: Anders.Ohlssonlitt.luse | 2010-02-08