Arkiv

FOLIO:s verksamhet kommer under våren 2011 bland annat att ägnas åt arbetet med projektet "Litteratur i politiken".
 • on 16/3, 15.15-17, A 333: Rebecka Eriksson, doktorand i kinesiska, ventilerar ett avhandlingskapitel om "Poetic realism in Chinese film 1932-1937". Texten finns att hämta här.
 • on 23/3, 15.15-17, L123: Ett statsvetenskapligt perspektiv på "Litteraturen i politiken". Seminarium med Magnus Jerneck och Björn Badersten från Statsvetenskapliga institutionen här i Lund
 • to 7/4, 13.15 - fr 8/4, 13.00, H135b: Workshop tillsammans med forskningsgruppen Författaridentitet och författarförsörjning (FIFFI) från litteraturvetenskapliga institutionen i Uppsala
 • on 27/4, 15.15-17, H205c: Jimmy Vulovic presenterar och vill ha synpunkter på ett kapitel ur sin kommande bok
 • on 4/5, 15.15-17, H205c: idéseminarium inför arbetet med antologin "Litteraturen i politiken"
 • on 25/5, 15.15-17, H205c: Ann Steiner presenterar och vill ha synpunkter på delar av sin kommande bok
höstterminen 2010 att som vanligt innebära gästföreläsningar och arbetsseminarier. Alla hjärtligt välkomna!
 • torsdag 30/9, kl. 15.15-17.00, fakultetsklubben: Idéseminarium -  "Bloggen som arena i den litterära offentligheten". Ann Steiner inleder.
 • tisdag 12/10, 15.15-17 alternativt onsdag den 13/10, 16.15-18: Litteraturens plats i och förhållande till den politiska offentligheten. Vi diskuterar möjligheten att närma sig denna fråga med hjälp av teorier om "performativitet". Eva Haettner Aurelius och Anders Ohlsson inleder.
 • onsdagen den 3/11, 15.15-17, A339: fil. dr Ann-Helén Andersson, Umeå universitet, som nyligen disputerat på en avhandling om Kristina Lugn - Jag är baserad på verkliga personer": ironi och röstgivande i Kristina Lugns författarskap - inleder en diskussion om "Kristina Lugn - rolldiktare och estradör".
 • torsdagen den 11/11, 10-12, fakultetsklubben: Andrei Rogatchevski, senior lecturer, University of Glasgow, föreläser om "Representations of Post-Communist Media in Russian Fiction".
 • onsdagen den 17/11, 15.15-17, fakultetsklubben: Ann Steiner och Mariah Larsson inleder en diskusison om Twilight-fenomenet, som de båda redigerar en antologi om.
 • onsdagen den 24/11, 15.15-17, H239a;  universitetslektor Anna Nordenstam, Göteborgs universitet föreläser om ”Från fabler till manga. Värdering, debatt och litteraturhistorieskrivning kring barn- och ungdomslitteratur”  med utgångspunkt från sin nya bok.
 • onsdagen den 1/12, 15.15-17, H205c: Jimmy Vulovic lägger fram ett par kapitel ur sin nya bok.
 • onsdagen den 15/12, 15.15-17, H239a: Peter Henning lägger fram ett  avhandlingskapitel.
FOLIOs verksamhet våren 2010 kommer främst att ägnas åt förberedelse och skrivande av en antologi om människors livsvillkor i förra seklets så kallade massdiktaturer, vilken skall utges av det brittiska förlaget Palgrave under 2011.  on 3/2, 13-15, H 135b: Seminarium om begreppet "Mass Dictatorship" med utgångspunkt från Jie-Hyun Lims artikel "Mapping Mass Dichtatorship: Towards a Transnational History of Twentieth-Century Dictatorship" to 4/3, 14-16, Fakultetsklubben: Seminarium om "Life Writing". Vi diskuterar två artiklar, av Irina Paperno, "Personal Accounts of the Soviet Experience" respektive Kerwin Lee Klein, "On the Emergence of Memory in Historical Discourse". ti 11/5, 10-12, Fakultetsklubben. Workshop med ass. prof. Anna Westerståhl Stenport, director of Scandinavian Studies vid University of Illinois. Det blir en informell prat- och frågestund om Comparative Scandinavian Studies i USA, råd inför publicering i amerikanska peer-review tidskrifter, ev. om masterstudier i USA. Michael Schoenhals medverkar också med råd inför publicering i referee-granskade tidskrifter. ti 11/5, 15.15, H339. Föreläsning av ass. prof. Anna Westerståhl Stenport: ”Strindberg, Europa och transnationell prosamodernism?” on 2/6, 13-17, Fakultetsklubben: Seminarium om utkast till antologibidrag må 30/8 - ti 31/8, Seminarium om slutversionerna FOLIO kommer under höstterminen 2009 att arrangera dels gästföreläsningar med inbjudna talare, dels arbetsseminarier, där SOL-forskare presenterar och diskuterar sina pågående projekt.
 • Arbetsseminarium, on 9/9, 15-17, H405: Cecilia Wadsö Lecaros och Lennart Nyberg presenterar sina projekt
 • Föreläsning, fr 18/9, 13-16, Hörsalen: Presentation av antologin Litteraturens offentligheter
 • Arbetsseminarium, on 21/10, 15-17, A339: Birthe Sjöberg presenterar sin senaste bok
 • Arbetsseminarium, on 11/11, 15-17, H135a: Inger Enkvist och Jimmy Vulovic presenterar sina projekt
 • On 25/11, Arbetsseminarium: Michael Schoenhals presenterar och diskuterar en antologi kinesiska livsberättelser. Text för nedladdning finns på SOL-kalendariet.
 • Arbetsseminarium, on 16/12, 15-17, H405: Dorota Tubielewicz Mattsson och Bibi Jonsson presenterar sina projekt
Verksamheten våren 2009 Verksamheten hösten 2008
 • Gästföreläsning: fredagen den 19/9, kl. 14.15-16, Hörsalen: "Rymdes C. J. L. Almqvist i den litterära offentligheten? Perspektiv på författaridentitet och författarförsörjning". Professor Johan Svedjedal, Uppsala.
 • Arbetsseminarium: onsdagen den 22/10, 15.15-17, Fakultetsklubben: Ann Steiner presenterar delar av sin kommande bok om svensk bokmarknad efter 1945.
 • Arbetsseminarium: onsdagen den 26/11, 15.15-17, Fakultetsklubben: Sara Kärrholm presenterar sitt projekt.
 • Gästföreläsning: måndagen den 8/12, 15.15-17, SOL Centrum H135b: "A Bold Leap into Dangerous Waters: Fabricating Reality in the Late Cultural Revolution". Dr. Richard King, director, Centre for Asia-Pacific Initiatives, University of Victoria. From the speaker's forthcoming book Milestones on a Golden Road.
Sidansvarig: Anders.Ohlssonlitt.luse | 2020-06-26