Verksamhet

Pågående projekt

  • Mass Dictatorship. Antologi om människors livsvillkor under 1900-talets massdiktaturer.. Utkommer 2011 på det brittiska förlaget Palgrave med Michael Schoenhals som redaktör.
  • Tjugofyra timmar tortyr (eller "Has anybody ever referred to torture as punishment? I don't think so..."). En studie av den Emmybelönade FOX TV-serien ”24” och försök att höja allmänhetens acceptans för det som eufemistiskt kallas ”förstärkta förhörsmetoder”. Projektansvarig: Michael Schoenhals, professor i kinesiska.
  • Litteraturundervisning och nationell identitet i den ryska
    grundskolan.
    Projektansvarig: Karin Sarsenov

FOLIO Conference

The Individual Confronts the Masses: Life in Mass Dictatorships in Literature and Cinema Hovs Hallar August 26-29, 2010 The conference is sponsered by the WCU Project "Transnational History of Everyday Life" and National Research Foundation of Korea (NRF).
Sidansvarig: Anders.Ohlssonlitt.luse | 2010-06-17