Litteraturens offentligheter

Preliminärt innehåll i boken: 1. Introduktion (TF & AO) 2. Tre teoretiska perspektiv – Offentlighet (TF/AO) – Medialitet (Jan Holmberg) – Performativitet (AO/TF)  Analyser: 3. Litteratur som medier – Jan Holmberg, Pirater i sikte. Skriftkulturen i den digitala reproduktionsåldern – Lennart Nyberg, Manuskriptet som spridningsform  4. Författarens roller och strategier – Cristine Sarrimo, Nutida författarroller i offentligheten – Torbjörn Forslid/Anders Ohlsson, Ranelid på scen – Anders Mortensen, Ekelöfs Strountes som performativ akt i 1950-talets litterära offentlighet  5. Litteratur, politik, juridik – Karin Sarsenov, Litteraturen som nationell ideologi i Sovjet/Ryssland – Björn Larsson, Rättegångar eller åtal som väckts mot olika romaner och författare under den senaste tioårsperioden – Bibi Jonsson, Författare som ger uttryck för en förvänd, osmaklig eller skev – eller varför inte politisk inkorrekt – verklighetsuppfattning i sina skönlitterära verk  6. Litteratur som social praktik – Ann Steiner, Privatkritik på internet – Jon Helgason, De små och de stora berättelserna. Identitet(er) och litteraturläsning
Sidansvarig: Anders.Ohlssonlitt.luse | 2009-06-14