Litteraturens offentligheter

Preliminärt innehåll i boken:

1. Introduktion (TF & AO)

2. Tre teoretiska perspektiv

– Offentlighet (TF/AO)

– Medialitet (Jan Holmberg)

– Performativitet (AO/TF)

 Analyser:

3. Litteratur som medier

– Jan Holmberg, Pirater i sikte. Skriftkulturen i den digitala reproduktionsåldern

– Lennart Nyberg, Manuskriptet som spridningsform

 4. Författarens roller och strategier

– Cristine Sarrimo, Nutida författarroller i offentligheten

– Torbjörn Forslid/Anders Ohlsson, Ranelid på scen

– Anders Mortensen, Ekelöfs Strountes som performativ akt i 1950-talets litterära offentlighet

 5. Litteratur, politik, juridik

– Karin Sarsenov, Litteraturen som nationell ideologi i Sovjet/Ryssland

– Björn Larsson, Rättegångar eller åtal som väckts mot olika romaner och författare under den senaste tioårsperioden

– Bibi Jonsson, Författare som ger uttryck för en förvänd, osmaklig eller skev – eller varför inte politisk inkorrekt – verklighetsuppfattning i sina skönlitterära verk

 6. Litteratur som social praktik

– Ann Steiner, Privatkritik på internet

– Jon Helgason, De små och de stora berättelserna. Identitet(er) och litteraturläsning