FOLIOs forskningsstöd 2009

FOLIO kommer att stödja följande projekt med medel som möjliggör en månads forskning på heltid under 2009:

Inger Enkvist, artikel om den spanske författaren Juan Goytiosolo

Bibi Jonsson, artikel om nazistisk tematik hos kvinnliga svenska författare under 1930-talet

Lennart Nyberg, färdigställande av lärobok om populärmusikaliska sångtexter i språk- och litteraturundervisning

Dorota Tubielewicz Mattsson, färdigställande av bok om förhållandet mellan litteratur och politik i Polen från mellankrigstiden till början av 1980-talet

Cecilia Wadsö Lecaros, artikel om engelskt inflytande i Tidskrift för hemmet under 1860-talet

Jimmy Vulovic, artikel om ABF:s kulturpolitiska verksamhet i svensk arbetarpress