Seminars and workshops

Seminars Spring 2022

Digitala metoder i humaniora och samhällsvetenskap

Johan Jarlbrink (Umeå universitet) & Fredrik Norén (Umeå universitet)

15 February, 13.15-15.00 (Zoom)

Digitala medier ger upphov till nya forskningsfrågor men gör det också möjligt att undersöka gamla frågor med nya metoder. Digitaliseringen av kulturarv och arkivsamlingar innebär att historien kan utforskas på digital väg. Johan Jarlbrink och Fredrik Norén, redaktörerna av den nya antologin Digitala metoder i humaniora och samhällsvetenskap (Studentlitteratur 2021) presenterar denna första introduktion på svenska till en bred uppsättning digitala metoder för studier av historia och samtid. I bokens elva kapitel behandlas digital etnografi, metoder för text-, bild- och nätverksanalys samt studier av dataspel, gränssnitt och digitala flöden.

Link to the Book: https://www.studentlitteratur.se/kurslitteratur/humaniora-och-samhallsvetenskap/medie--och-kommunikationsvetenskap/digitala-metoder-i-humaniora-och-samhallsvetenskap#show

Please register in advance here: https://lu-se.zoom.us/meeting/register/u5cpc-mrqzkrE9MD8NSgboZtUOhxHnqpRyii

 

Histories of Digital Concepts

Gabriele Balbi (Lugano), Nelson Ribeiro (Lisbon), Valérie Schafer (Luxembourg) & Christian Schwarzenegger (Augsburg)

4 March, 13.15–15.00 CET (Zoom)

Presentation and discussion of the new edited volume Digital Roots: Historicizing Media and Communication Concepts of the Digital Age (De Gruyter 2021) with Gabriele Balbi (Lugano), Nelson Ribeiro (Lisbon), Valérie Schafer (Luxembourg) and Christian Schwarzenegger (Augsburg). The discussion will focus on the introduction and chapters “Network”, “Governance” and “Datafication”, all available OA. The seminar is chaired by Marie Cronqvist and co-arranged by DigitalHistory@Lund, Lund Center for the History of Knowledge (LUCK) and the Film and Media History Seminar.

Please register in advance here: https://lu-se.zoom.us/meeting/register/u5IkduqgqzooEt043TTdxvn-tXtWiOpHEEXq

Bokens OA: https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/9783110740202/html

 

Science at the Fair: Performing Knowledge and Technology in Western Europe, 1850–1914

Nele Wynants (Antwerpen) & Eva Andersen (Antwerpen)

20 April, 13.15–15.00 (Zoom)

The seminar is co-arranged by Lund Center for the History of Knowledge (LUCK) and DigitalHistory@Lund.

Zoom-link: https://lu-se.zoom.us/j/2108272169

 

Digital methods and historical research; two ongoing projects

26 April, 13.15-15.00 CET (LUX, A 332)

Helle Strandgaard Jensen (Århus): Scalable Reading: A way to bridge ’traditional’ and digital methods

Betto van Waarden (Lund): Displaying Democracy: British debates on broadcasting Parliament’

The seminar is co-arranged by the Departement of History and DigitalHistory@Lund.

 

Workshops Spring 2022

Transkription of handwritten texts with Transkribus

1 April, 13:15-14:00 (Zoom)

Are you working with handwritten material and need help transcribing? Then Transkribus may be something for you! This introduction will get you started with automated transcription of handwritten source material. Requires no previous knowledge. The workshop is led by Sune Bechmann Pedersen & Mathias Johansson and is held in English.

Please register in advance here: https://lu-se.zoom.us/meeting/register/u5MrfuCspz0rG9CO36lN3GbtCOxYt_ItsnXn

The workshop is on Zoom, but we invite everyone to meet for fika on campus afterwards.

Introduction to Tropy

29 April, 13:15-14:00 (Zoom)

Tropy is a free programme tailor-made for historians to organize and make sense of thousands of photographs for research purposes. Tropy helps you organize and annotate pictures of archival documents and other sources. The introduction requires no prior knowledge of the programme. It is taught in English by historian Helle Strandgaard Jensen, Center for Digital History Aarhus.

Please register in advance here: https://lu-se.zoom.us/meeting/register/u50rcuCgrTIiHNAA8tW4dTzZSvtR1kCboSTi

The workshop is on Zoom, but we invite everyone to meet for fika on campus afterwards.

Introduction to Databases: Managing and Analysing Historical Data

20 May, 13:15-15-14:00 (Zoom)

Historians use many different kinds of materials and sources. Working with large amounts of data in digital form can feel overwhelming. Building a database can help you manage sprawling sources, look for social, temporal, and geographic connections between your materials, and visualize the results. This introduction to databases for historians covers how the use of databases can aid your projects, how to get started – and when not to use a database. The workshop is led by Anna Nilsson Hammar (History) and Mathias Johansson (Media history & Lund University Humanities lab).

No previous experience is required.

Please register in advance here: https://lu-se.zoom.us/meeting/register/u5Uqc-qtrzgqG927B8NUtG06wunF-4oJ8WgO

The workshop is on Zoom, but we invite everyone to meet for fika on campus afterwards.

Workshop language: English.

Past seminars and workshops

Autumn 2021

Teknologi och lagarbete: projektet Genus och arbete 2008-2021

Maria Ågren (Historiska institutionen, Uppsala universitet)

SEMINARIUM: 16 september, 13.15-15.00

(Seminariet är att samarbete med Högre seminariet, Historiska institutionen)

Seminarium på ZOOM. Registrera dig i förväg här.

 

What is Digital History? (Book presentation and discussion with Anna Nilsson Hammar)

Hannu Salmi (Turku)

SEMINARIUM: 29 september, 13.15-15.00 (in English)

Seminariet är ett samarbete med Centrum för kunskaphistoria.

Seminarium på ZOOM, via LUCK:s länk:  https://lu-se.zoom.us/j/2108272169

 
GIS för historiker

WORKSHOP: 15 oktober, 13.15-14.00

Denna workshop riktar sig till forskare som är nyfikna på hur man kan studera geografiska element på ett mer systematiskt sätt med hjälp av GIS (geografiskt informationssystem). Workshoppen är i första hand riktad till historiker, men alla är välkomna. Inga förkunskaper krävs. Workshoppen leds av Sune Bechmann Pedersen, Mediehistoria, och Mathias Johansson, Lunds Universitets Humanistlaboratorium. Undervisningsspråket är svenska.

På Campus. Anmälan till mathias.johanssonkom.luse

 

What the D does to history. Reflections on the temporal regime of the digital past and present

Andreas Fickers (Director of the Luxembourg Centre for Contempory and Digital History)

SEMINAR: 29 november, 13.15-15.00 (in English)

(Seminariet är ett samarbete med DigitalHistory@UniBielefeld)

Seminarium på ZOOM. Registrera dig i förväg här.

 

Temamodellering

WORKSHOP: 3 december, 13.15-15.00

Denna workshop riktar sig till forskare som arbetar med digitalt tillgänglig källmaterial och är nyfikna på temamodellering (Topic Modelling). Vi kommer prata om hela processen från rå text till analys. Inga förkunskaper krävs. Workshoppen leds av Mathias Johansson, Lunds Universitets Humanistlaboratorium och undervisningsspråket är svenska.

På campus. Anmälan till mathias.johanssonkom.luse

 

 

Spring term 2021

SEMINAR: 10 March, 13.15-15.00 (in Swedish)

Vad gör man med 87 miljoner tecken? Temamodellering av SOU:er 1945–89

Pelle Snickars (Umeå universitet)

(tillsammans med kunskapshistoriska seminariet). Seminarium på ZOOM. Anmälan till kajsa.weber@hist.lu.se

 

WORKSHOP: 19 March, 13.15-14.00

Introduction to Tropy

Tropy is a free programme tailor-made for historians to organize and make sense of thousands of photographs for research purposes. Tropy helps you organize and annotate pictures of archival documents and other sources. The introduction requires no prior knowledge of the programme. It is taught in English by historian Helle Strandgaard Jensen, Center for Digital History Aarhus.

REGISTRATION ON ZOOM

 

WORKSHOP: 16 April, 13.15-14.00 (in Swedish)

Introduktion till text mining med Voyant

Denna workshop riktar sig till forskare som arbetar med digitalt tillgänglig källmaterial och är nyfikna på hur text mining erbjuder nya metodiska ingångar. Fokus är på Voyant, ett gratis verktyg för grundläggande analys av stora mängder text. Inga förkunskaper krävs. Workshoppen leds av Sune Bechmann Pedersen, Mediehistoria, och undervisningsspråket är svenska.

REGISTRATION ON ZOOM

 

SEMINAR: 5 May, 13.15-15.00 (in Swedish)

Att dela visuell forskningsdata

Anna Dahlgren & Karin Hansson (Stockholms universitet)

REGISTRATION ON ZOOM

 

SEMINARIUM: 18 May, 13.15-15.00

Digital history 1.5: Digitalized history as and between domesticated and paradigmatic science

Mats Fridlund (University of Gothenburg)

REGISTRATION ON ZOOM

 

WORKSHOP: 28 May, 13.15-14.00 (in Swedish)

Transkribering av handskrivna texter med Transkribus

Jobbar du med äldrehistoriskt material? Behöver du hjälp att transkribera? Då är gratis-verktyget Transkribus något för dig! Denna introduktion hjälper dig igång med automatisk transkribering av handskrivet källmaterial. Inga förkunskapar krävs. Workshoppen leds av Sune Bechmann Pedersen & Mathias Johansson, Mediehistoria, och undervisningsspråket är svenska.

REGISTRATION ON ZOOM

 

WORKSHOP: 7 June 15.15-17.00 (in Swedish)

Text, källor och digitala metoder

Denna workshop ges i samarbete mellan Lunds Universitets Humanistlaboratorium, Universitetsbiblioteket och forskningsplattformen Digitalhistory@Lund.

Workshopen ger en översikt av digitalisering av texter, språkteknologiska metoder att bearbeta och analysera digitalt textmaterial, inklusive sådant som korpusmetoder och text mining, och introducerar särskilt temamodellering som ett sätt att undersöka innehåll i texter. Workshopen har en inriktning mot historiker, men alla intresserade är välkomna.  

Victoria Johansson: Introduktion till databaserade (språkvetenskapliga) metoder att arbeta med text.

Håkan Carlsson: Digitalisering av det svenska trycket (DST), källa till text från UB och nationellt

Mathias Johansson: Introduktion till temamodellering

 

Registrera dig via följande zoomlänk: https://lu-se.zoom.us/meeting/register/u5Uld-uoqTssEtI7krHpYSTdZ4GyCBuh4PTR

Workshoppen är indelad i två 45 minuters pass med presentationer följt av frågor och diskussion, samt rast emellan:

Pass 1 15:15-16:00; "Introduktion till databaserade (språkvetenskapliga) metoder att arbeta med text" och "Digitalisering av det svenska trycket (DST), källa till text från UB och nationellt"

Pass 2 16:15-17:00; "Introduktion till temamodellering"

 

Seminars and workshops autumn term 2021

Read more

Page Manager: itht.luse | 2022-01-28