Past events

Welcome to join the Working Group Social Network Analysis

DigitalHistory@Lund hosts the Working Group Social Network Analysis. The Working Group explores the potentials of Social Network Analysis for the Humanities, using the tool Gephi. Bring your own work - in any stage - and enjoy working in a shared space with other researchers tackling same questions as you. During our meetings systems developer Mathias Johansson is available for questions and feedback.

Dates and time:
2023-09-29   09:00 - 12:00     
2023-10-24   09:00 - 12:00     
2023-11-16   09:00 - 12:00     
2023-12-14   09:00 - 12:00    

Venue: LUX:A332

Everyone is most welcome!
Register by sending an e-mail to kajsa.weberhist.luse.

 

Transkribus Workshop January 2024


Transkribus is an AI-powered platform for text recognition, transcription and searching of historical documents – from any place, any time, and in any language.

DigitalHistory@Lund invites to a workshop on Transkribus January 16. Mathias Johansson will present Transkribus and be available for questions and feedback while you explore and test the tool on your own work. Please bring texts to transcribe with you, no previous experience of Transkribus is required.

Date and time: 2024-01-16 13.00-16.00
Venue: will be announced later
Register by emailing kajsa.weberhist.luse

For questions do not hesitate to write to Kajsa Weber.

 

Seminar: Transkribus and Historical Research

Place: November 7 at 13.15–15.00
Venue: LUX:A332 & Zoom
For Zoom contact: Kajsa.Weberhist.luse

Research Infrastructure and Transkribus. The Project “Voices of the People: A Digital Platform for 18th Century petitions”

Can historical research benefit from AI? Since 2020 Nina Koefoed has been working on the Transkribus platform, using AI to train “models” that can read and transcribe handwritten Danish texts from the 18th century. In this talk, she will present the research project, questions and archival material that led her to work with Transkribus in the first place, and reflect on what she have gained in this project, as well as how it has led to the current project, where she and her team are using Transkribus to transcribe 300,000 pages of 18th century petitions sent to the absolute king in Denmark. Nina Koefoed will give examples of the research questions that can be answered when these sources are made searchable and discuss how AI might change the way we work as historians and the questions we can ask. She will also explain how she and her team have worked with Transkribus, how the model is trained, and how it can be used by others and by individual researchers and students.

Nina Koefoed is Associated Professor in History at Aarhus University and coordinator of LUMEN – Center for the Study of Lutheran Theology and Confessional Societies. She has published extensively on Lutheran Danmark and early modern Households and was the PI of the project Making the 18th century accessible funded by The Carlsberg Foundation. Above all this she is the Head of The Department of History and Classical Studies at Aarhus University.

The seminar is jointly organized together with the Lund Center for the History of Knowledge (LUCK), the early modern seminar, and the higher seminar.

Everyone is most welcome!

Rundabordssamtal om digitalisering: Digitalisering av empiri, Hur påverkar nya mediala förutsättningar forskningen?

Datum: 2023-06-13
Tid: 13:15-15:00
Plats: LUX:B399
Moderator: Kajsa Weber

Digitaliseringen av dokument, böcker, bilder och materiella lämningar i arkiv, bibliotek och museer har fundamentalt förändrat förutsättningarna för forskare att tillgå empiri. Istället för långa besök vid ABM-institutionerna kan forskare både söka och analysera material via datorn. Hur påverkar dessa virtuella besök forskningen och forskningspraktikerna? Sedan början på 2010-talet har man internationellt allt mer intensivt diskuterat dessa frågor. Faror som lyfts fram handlar om dekontextualisering av material vilket leder till kontextlösa eller rent av felaktiga analyser, skevhet i forskares val av empiri till fördel för det digitaliserade materialet och att analyser blir alltmer beroende av digitala sökingångar till samlingarna. Samtidigt innebär digitaliseringen att forskare kan arbeta med mer material, från fler institutioner, och återkomma till enskilda studieobjekt oberoende av var de fysiskt befinner sig. Faror och möjligheter ska här inte vägas mot varandra, utan istället är syftet med rundabordssamtalet att gemensamt diskutera hur olika humanistiska discipliner kan förhålla sig till digitaliserat material.

Medverkande:

    Solfrid Söderlind (Avdelningen för konsthistoria och visuella studier)

    Martin Hansson (Institutionen för Arkeologi och antikens historia)

    Elisabet Göransson (Centrum för teologi och religionsvetenskap)

    Oscar Jansson (Litteraturvetenskap)

    Anna Nilsson Hammar (Historiska institutionen)

    Lars-Eric Jönsson (Avdelningen för etnologi)

Alla är varmt välkomna!

Vid frågor kontakta Kajsa Weber på kajsa.weber@hist.lu.se

Working Group Social Network Analysis

DigitalHistory@Lund inbjuder till en första träff i Working Group Social Network Analysis den 8 juni

Syftet med sessionen är att öva tekniker för analys av sociala nätverk, mer specifikt med verktyget Gephi. Träffen kommer att inledas med en kortare presentation, men merparten av tiden kommer att ägnas åt självständigt arbete. Forskningsingenjör Mathias Johansson kommer att finnas på plats och ge råd och stöd vid behov. Fokus ligger på hur man samlar ihop och strukturerar data för bearbetning. Under denna session erbjuder vi stöd för att komma igång och göra framsteg, eller bara dela ett arbetsrum med likasinnade forskare. Lunch kommer att erbjudas i slutet av sessionen. Inga förkunskaper krävs.

 Med: Mathias Johansson & Kajsa Weber (DigitalHistory@Lund)
När: 20230608 9:0012:00
Var: LUX:A332

DigitalHistory@Lund invites you to a first meeting of the Working Group Social Network Analysis June 8

The aim of the session is to practice techniques for analyzing social networks, more specifically with the Gephi tool. The meeting will start with a short presentation, but most of the time will be spent on independent work. Research engineer Mathias Johansson will be present to provide advice and support if needed. The focus is on how to collect and structure data for processing. During this session we offer support to get started and make progress, or just share a workspace with like-minded researchers. Lunch will be provided at the end of the session. No prior knowledge is required.

With: Mathias Johansson & Kajsa Weber (DigitalHistory@Lund)
When: 2023–06–08 9:00–12:00
Where: LUX:A332

Social Network Analysis för Historiker

Datum: 2023-05-09
Tid: 13:15-14:00
Plats: LUX:A332
Med: Mathias Johansson & Kajsa Weber

Denna workshop riktar sig till historiker som vill visualisera och analysera nätverksstrukturer (så kallad Social Network Analysis), till exempel relationer mellan olika aktörer, men inte riktigt vet vart de skall börja. I workshopen kommer vi, genom exempel från forskningen, diskutera vad SNA kan användas till inom historieforskningen och ha en genomgång av vad man behöver veta för att komma i gång med visualisering och analys i gratisverktyget Gephi.

För anmälan: kajsa.weberhist.luse och nämn gärna vad du hoppas använda SNA till.

Autumn 2022

Previous seminars autumn 2022

Historical methods and social media

Sebastian Graf (Lund) & Victor Harbo Johnston (Aarhus)

1 December, 13.15–15.00 (LUX:A332)

Sebastian Graf (Lund University): Tracing Ukrainian Virtual War Museums – Ways to Assemble Qualitative Digital Data
Victor Harbo Johnston (Aarhus University): Sesame Street on Twitter – A Scalable reading of 8 million tweets

Jointly organised with Högre seminariet, Department of History

Knit and code: workshop in text mining

15 November, 16.00-18.00 (LUX:C212 "Personalmatsalen"/staff canteen)

Do you know how to knit? Then you know how to code! Join this workshop to discover how your skills in knitting or crocheting can be transferred to relevant and useful methods for coding texts through text mining. Full details here.

Workshop on multimodal & audiovisual digital history

Pelle Snickars (Lund), Maria Eriksson (Basel) & Thomas Smits (Antwerpen)

26 October, 13.15–15.00 (LUX:C436)

An open to all workshop jointly hosted by DigitalHistory@Lund and the research programme DIGARV – aimed at promoting the digitisation and availability of cultural heritage collections – funded by the Swedish Research Council. Introduction by Pelle Snickars (Lund University), coordinator of the research program DIGARV.
Maria Eriksson (University of Basel): "AI and the tracing of video reuse”
Thomas Smits (University of Antwerpen): "A Multimodal Revolution in Digital Humanities?”

Välfärdsstaten analyserad 1945-89

Pelle Snickars (Lund), Johan Jarlbrink & Fredrik Norén (Umeå), Måns Magnusson & Väinö Yrjänäinen (Uppsala)

5 October, 13.15–15.00 (LUX: B366)

Välfärdsstaten analyserad är ett digitalt historievetenskapligt forskningsprojekt (VR) där grundtanken är att genom olika former av algoritmisk textanalys studera diskursiva förändringar på makronivå inom tre olika samhällssfärer – politik, nyhetsmedier och kultur. Svensk efterkrigstid är en väl utforskad period, men genom att applicera digitala metoder på kurerade dataset kan dessa sfärer granskas på nytt. Projektpresentation kommer att fokusera både på forskningsresultat och på det mer praktiska arbetet med att iordningställa riksdagsprotokoll till ett dataset på cirka en halv miljon ord. Seminariet inbegriper kortare presentationer av projektledare Pelle Snickars (Lunds universitet), Johan Jarlbrink & Fredrik Norén (Umeå universitet) samt Måns Magnusson & Väinö Yrjänäinen (Uppsala universitet).

’Our History’ – a Citizen Science project on historical experiences of the family revolution (c. 1960–1990) in Denmark

Cecilie Bjerre & Klaus Petersen (Syddansk universitet)

12 September, 13.15–15.00 (Zoom)

The seminar is organised with LUCK. Please contact johan.ostlinghist.luse to receive a Zoom link.

Spring 2022

Digitala metoder i humaniora och samhällsvetenskap

Johan Jarlbrink (Umeå universitet) & Fredrik Norén (Umeå universitet)

15 February, 13.15-15.00 (Zoom)

Digitala medier ger upphov till nya forskningsfrågor men gör det också möjligt att undersöka gamla frågor med nya metoder. Digitaliseringen av kulturarv och arkivsamlingar innebär att historien kan utforskas på digital väg. Johan Jarlbrink och Fredrik Norén, redaktörerna av den nya antologin Digitala metoder i humaniora och samhällsvetenskap (Studentlitteratur 2021) presenterar denna första introduktion på svenska till en bred uppsättning digitala metoder för studier av historia och samtid. I bokens elva kapitel behandlas digital etnografi, metoder för text-, bild- och nätverksanalys samt studier av dataspel, gränssnitt och digitala flöden.

Link to the Book: https://www.studentlitteratur.se/kurslitteratur/humaniora-och-samhallsvetenskap/medie--och-kommunikationsvetenskap/digitala-metoder-i-humaniora-och-samhallsvetenskap#show

Histories of Digital Concepts

Gabriele Balbi (Lugano), Nelson Ribeiro (Lisbon), Valérie Schafer (Luxembourg) & Christian Schwarzenegger (Augsburg)

4 March, 13.15–15.00 CET (Zoom)

Presentation and discussion of the new edited volume Digital Roots: Historicizing Media and Communication Concepts of the Digital Age (De Gruyter 2021) with Gabriele Balbi (Lugano), Nelson Ribeiro (Lisbon), Valérie Schafer (Luxembourg) and Christian Schwarzenegger (Augsburg). The discussion will focus on the introduction and chapters “Network”, “Governance” and “Datafication”, all available OA. The seminar is chaired by Marie Cronqvist and co-arranged by DigitalHistory@Lund, Lund Center for the History of Knowledge (LUCK) and the Film and Media History Seminar.

Bokens OA: https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/9783110740202/html

Transkription of handwritten texts with Transkribus

1 April, 13:15-14:00 (Zoom)

Are you working with handwritten material and need help transcribing? Then Transkribus may be something for you! This introduction will get you started with automated transcription of handwritten source material. Requires no previous knowledge. The workshop is led by Sune Bechmann Pedersen & Mathias Johansson and is held in English.

Science at the Fair: Performing Knowledge and Technology in Western Europe, 1850–1914

Nele Wynants (Antwerpen) & Eva Andersen (Antwerpen)

20 April, 13.15–15.00 (Zoom)

The seminar is co-arranged by Lund Center for the History of Knowledge (LUCK) and DigitalHistory@Lund.

Digital methods and historical research; two ongoing projects

26 April, 13.15-15.00 CET (LUX, A 332)

Helle Strandgaard Jensen (Århus): Scalable Reading: A way to bridge ’traditional’ and digital methods

Betto van Waarden (Lund): Displaying Democracy: British debates on broadcasting Parliament’

The seminar is co-arranged by the Departement of History and DigitalHistory@Lund.

Introduction to Tropy

29 April, 13:15-14:00 (Zoom)

Tropy is a free programme tailor-made for historians to organize and make sense of thousands of photographs for research purposes. Tropy helps you organize and annotate pictures of archival documents and other sources. The introduction requires no prior knowledge of the programme. It is taught in English by historian Helle Strandgaard Jensen, Center for Digital History Aarhus.

Introduction to Databases: Managing and Analysing Historical Data

20 May, 13:15-15-14:00 (Zoom)

Historians use many different kinds of materials and sources. Working with large amounts of data in digital form can feel overwhelming. Building a database can help you manage sprawling sources, look for social, temporal, and geographic connections between your materials, and visualize the results. This introduction to databases for historians covers how the use of databases can aid your projects, how to get started – and when not to use a database. The workshop is led by Anna Nilsson Hammar (History) and Mathias Johansson (Media history & Lund University Humanities lab).

No previous experience is required.

Workshop language: English.

Autumn 2021

Digitalhistorisk inspirationskonferens

Lokal konferens för HT-fakulteterna vid Lunds universitet 23 september, 13-17

Hitta programmet här.

Teknologi och lagarbete: projektet Genus och arbete 2008-2021

Maria Ågren (Historiska institutionen, Uppsala universitet)

SEMINARIUM: 16 september, 13.15-15.00

(Seminariet är att samarbete med Högre seminariet, Historiska institutionen)

What is Digital History? (Book presentation and discussion with Anna Nilsson Hammar)

Hannu Salmi (Turku)

SEMINARIUM: 29 september, 13.15-15.00 (in English)

Seminariet är ett samarbete med Centrum för kunskaphistoria.

GIS för historiker

WORKSHOP: 15 oktober, 13.15-14.00

Denna workshop riktar sig till forskare som är nyfikna på hur man kan studera geografiska element på ett mer systematiskt sätt med hjälp av GIS (geografiskt informationssystem). Workshoppen är i första hand riktad till historiker, men alla är välkomna. Inga förkunskaper krävs. Workshoppen leds av Sune Bechmann Pedersen, Mediehistoria, och Mathias Johansson, Lunds Universitets Humanistlaboratorium. Undervisningsspråket är svenska.

What the D does to history. Reflections on the temporal regime of the digital past and present

Andreas Fickers (Director of the Luxembourg Centre for Contempory and Digital History)

SEMINAR: 29 november, 13.15-15.00 (in English)

(Seminariet är ett samarbete med DigitalHistory@UniBielefeld)

Temamodellering

WORKSHOP: 3 december, 13.15-15.00

Denna workshop riktar sig till forskare som arbetar med digitalt tillgänglig källmaterial och är nyfikna på temamodellering (Topic Modelling). Vi kommer prata om hela processen från rå text till analys. Inga förkunskaper krävs. Workshoppen leds av Mathias Johansson, Lunds Universitets Humanistlaboratorium och undervisningsspråket är svenska.

Spring 2021

Vad gör man med 87 miljoner tecken? Temamodellering av SOU:er 1945–89

Pelle Snickars (Umeå universitet)

SEMINAR: 10 March, 13.15-15.00 (in Swedish), tillsammans med kunskapshistoriska seminariet.

Introduction to Tropy

WORKSHOP: 19 March, 13.15-14.00

Tropy is a free programme tailor-made for historians to organize and make sense of thousands of photographs for research purposes. Tropy helps you organize and annotate pictures of archival documents and other sources. The introduction requires no prior knowledge of the programme. It is taught in English by historian Helle Strandgaard Jensen, Center for Digital History Aarhus.

Introduktion till text mining med Voyant

WORKSHOP: 16 April, 13.15-14.00 (in Swedish)

Denna workshop riktar sig till forskare som arbetar med digitalt tillgänglig källmaterial och är nyfikna på hur text mining erbjuder nya metodiska ingångar. Fokus är på Voyant, ett gratis verktyg för grundläggande analys av stora mängder text. Inga förkunskaper krävs. Workshoppen leds av Sune Bechmann Pedersen, Mediehistoria, och undervisningsspråket är svenska.

Att dela visuell forskningsdata

Anna Dahlgren & Karin Hansson (Stockholms universitet)

SEMINAR: 5 May, 13.15-15.00 (in Swedish)

Digital history 1.5: Digitalized history as and between domesticated and paradigmatic science

Mats Fridlund (University of Gothenburg)

SEMINARIUM: 18 May, 13.15-15.00

Transkribering av handskrivna texter med Transkribus

WORKSHOP: 28 May, 13.15-14.00 (in Swedish)

Jobbar du med äldrehistoriskt material? Behöver du hjälp att transkribera? Då är gratis-verktyget Transkribus något för dig! Denna introduktion hjälper dig igång med automatisk transkribering av handskrivet källmaterial. Inga förkunskapar krävs. Workshoppen leds av Sune Bechmann Pedersen & Mathias Johansson, Mediehistoria, och undervisningsspråket är svenska.

 

Text, källor och digitala metoder

WORKSHOP: 7 June 15.15-17.00 (in Swedish)

Denna workshop ges i samarbete mellan Lunds Universitets Humanistlaboratorium, Universitetsbiblioteket och forskningsplattformen Digitalhistory@Lund.

Workshopen ger en översikt av digitalisering av texter, språkteknologiska metoder att bearbeta och analysera digitalt textmaterial, inklusive sådant som korpusmetoder och text mining, och introducerar särskilt temamodellering som ett sätt att undersöka innehåll i texter. Workshopen har en inriktning mot historiker, men alla intresserade är välkomna.  

Victoria Johansson: Introduktion till databaserade (språkvetenskapliga) metoder att arbeta med text.

Håkan Carlsson: Digitalisering av det svenska trycket (DST), källa till text från UB och nationellt

Mathias Johansson: Introduktion till temamodellering

Workshoppen är indelad i två 45 minuters pass med presentationer följt av frågor och diskussion, samt rast emellan:

Pass 1 15:15-16:00; "Introduktion till databaserade (språkvetenskapliga) metoder att arbeta med text" och "Digitalisering av det svenska trycket (DST), källa till text från UB och nationellt"

Pass 2 16:15-17:00; "Introduktion till temamodellering"

 

Page Manager: Mathias.Johanssonkom.luse | 2024-01-23