Events

Autumn 2022

Historical methods and social media

Sebastian Graf (Lund) & Victor Harbo Johnston (Aarhus)

1 December, 13.15–15.00 (LUX:A332)

Sebastian Graf (Lund University): Tracing Ukrainian Virtual War Museums – Ways to Assemble Qualitative Digital Data
Victor Harbo Johnston (Aarhus University): Sesame Street on Twitter – A Scalable reading of 8 million tweets

Jointly organised with Högre seminariet, Department of History

Previous seminars autumn 2022

Knit and code: workshop in text mining

15 November, 16.00-18.00 (LUX:C212 "Personalmatsalen"/staff canteen)

Do you know how to knit? Then you know how to code! Join this workshop to discover how your skills in knitting or crocheting can be transferred to relevant and useful methods for coding texts through text mining. Full details here.

Workshop on multimodal & audiovisual digital history

Pelle Snickars (Lund), Maria Eriksson (Basel) & Thomas Smits (Antwerpen)

26 October, 13.15–15.00 (LUX:C436)

An open to all workshop jointly hosted by DigitalHistory@Lund and the research programme DIGARV – aimed at promoting the digitisation and availability of cultural heritage collections – funded by the Swedish Research Council. Introduction by Pelle Snickars (Lund University), coordinator of the research program DIGARV.
Maria Eriksson (University of Basel): "AI and the tracing of video reuse”
Thomas Smits (University of Antwerpen): "A Multimodal Revolution in Digital Humanities?”

Välfärdsstaten analyserad 1945-89

Pelle Snickars (Lund), Johan Jarlbrink & Fredrik Norén (Umeå), Måns Magnusson & Väinö Yrjänäinen (Uppsala)

5 October, 13.15–15.00 (LUX: B366)

Välfärdsstaten analyserad är ett digitalt historievetenskapligt forskningsprojekt (VR) där grundtanken är att genom olika former av algoritmisk textanalys studera diskursiva förändringar på makronivå inom tre olika samhällssfärer – politik, nyhetsmedier och kultur. Svensk efterkrigstid är en väl utforskad period, men genom att applicera digitala metoder på kurerade dataset kan dessa sfärer granskas på nytt. Projektpresentation kommer att fokusera både på forskningsresultat och på det mer praktiska arbetet med att iordningställa riksdagsprotokoll till ett dataset på cirka en halv miljon ord. Seminariet inbegriper kortare presentationer av projektledare Pelle Snickars (Lunds universitet), Johan Jarlbrink & Fredrik Norén (Umeå universitet) samt Måns Magnusson & Väinö Yrjänäinen (Uppsala universitet).

’Our History’ – a Citizen Science project on historical experiences of the family revolution (c. 1960–1990) in Denmark

Cecilie Bjerre & Klaus Petersen (Syddansk universitet)

12 September, 13.15–15.00 (Zoom)

The seminar is organised with LUCK. Please contact johan.ostlinghist.luse to receive a Zoom link.

Seminars autumn 2022

Page Manager: sune.bechmann_pedersenkom.luse | 2022-11-23