Workshoppar och skrivarverkstäder

Projektgruppen vi HT har utvecklat ett workshop-koncept som ska ge handfasta råd för den som ska skriva betygskriterier för en kurs.


Under workshoppen kommer man att få se exempel på kriterier för olika typer av kurser, vi kommer att diskutera svårigheter och ge förslag på lösningar. Syftet är att deltagaren under workshoppen ska komma en bit på väg med formulerandet av kriterier för den egna kursen.


Inga öppna workshoppar är planerade för tillfället. Kontakta Lisa Hetherington om du är intresserad av att anordna en workshop i din verksamhet.  lisa.hetheringtonkansliht.luse.


Se material från workshopparna under "Resurser" till vänster.

Projektledare:

Lisa Hetherington

lisa.hetheringtonkansliht.luse

Lunds universitet

Kansli HT

Besöksadress: LUX, Helgonavägen 3, 221 00 Lund

Tel. 046-222 4403