Handboken "Att sätta praxis på pränt"

Johanna Bergqvist (doktor i historisk arkeologi och pedagogisk utvecklare på CED) har på HT-fakulteternas uppdrag arbetat med att ta fram en vetenskapligt underbyggd handbok i konsten att skriva betygskriterier.

Att sätta praxis på pränt - en handbok i att skriva betygskriterier behandlar den pedagogiska bakgrunden till betygskriterier, och den forskning som finns på ämnet. Vidare presenteras handfasta råd för arbetet med att ta fram betygskriterier och också hur kriterierna kan användas i undervisning och i samband med examination.

Du hittar boken digialt open access samt till fösäljning genom HT-fakulteternas skriftserieverksamhet:

http://www.ht.lu.se/skriftserier/serier/7766335/

 

Projektledare:

Lisa Hetherington

lisa.hetheringtonkansliht.luse

Lunds universitet

Kansli HT

Besöksadress: LUX, Helgonavägen 3, 221 00 Lund

Tel. 046-222 4403