RIVET

RIVET är ett Formas-finansierat projekt som syftar till att dels undersöka de värderingar och värdeantaganden som finns i klimatekonomiska modeller som exempelvis så-kallade 'integrated assessment model', och dels att utveckla deliberativa och inklusiva processer för att bättre hantera dessa värderingar och således göra modellerna mer applicerbara i beslutsfattande. Projektet är ett sammarbete mellan Filosofiska Institutionen i Lund och Mercator Research Institute on Global Common and Climate Change (MCC) i Berlin.

Projektet leds av Henrik Thorén vid Filosofisk Institutionen i Lund och samarbetspartners vid MCC i Berlin är Martin Kowarsch och Dominic Lenzi.

Sidansvarig: henrik.thorenfil.luse | 2021-12-10