RIVET

RIVET är ett Formas-finansierat projekt som syftar till att dels undersöka de värderingar och värdeantaganden som finns i klimatekonomiska modeller som exempelvis så-kallade 'integrated assessment model', och dels att utveckla deliberativa och inklusiva processer för att bättre hantera dessa värderingar och således göra modellerna mer applicerbara i beslutsfattande. Projektet har tidigare varit ett sammarbete mellan Filosofiska Institutionen i Lund och Mercator Research Institute on Global Common and Climate Change (MCC) i Berlin.

Projektet leds av Henrik Thorén vid Filosofisk Institutionen i Lund och har som hjälp Sofia Henriks, projektassistent. Samarbetspartners är Martin Kowarsch, Aalborg University, Dominic Lenzi, University of Twente and Lukas Beck, London School of Economics and Political Science. 

För mer information om projektet, forskningen och events, besök projekthemsidan: http://rivet-project.se/

Sidansvarig: henrik.thorenfil.luse | 2023-11-03