Samverkan

Skolor och skolhuvudmän

Vi samverkar med flera grundskolor på olika platser i Sverige.

Inom samverkansuppgiften genomför vi regelbundet också fortbildning för lärare samt föreläsningar som är öppna för allmänheten.

Föreläsningar som fortbildning för lärare och skolledare

Källkvist, M., Sundqvist, P., Gyllstad, H. & Sandlund, E. (2019). Språkpraktiker i flerspråkiga klassrum: engelska på högstadiet. Lärarnas forskningskonferens 2019. Kunskapsgymnasiet Globen, Stockholm.

  Framtidens undervisning i engelska: enspråkig, tvåspråkig eller flerspråkig? Humanist- och teologdagarna, Lunds universitet, 21 april 2017. Alltid engelska i engelskundervisningen? Flerspråkiga elevers perspektiv. Leda Lärande, Stockholms stad, 3 oktober 2018.

  Forskningsmiljöer

  Vi samverkar med flera forskargrupper:

  CSL (Centrum för Språk- och Litteraturdidaktik), Karlstads universitet

  Educational Linguistics, Linnéuniversitetet

  ROSE (Research on Subject-specific Education), Karlstads universitet

  Språkinlärningsseminariet, Lunds universitet

  UFO-seminariet vid Lunds universitet

  SISCO vid Oslo universitet

  Presentationer och publikationer finns under fliken med samma namn.
   

  Sidansvarig: marie.kallkvistenglund.luse | 2020-10-14