Samverkan

Samverkan

Skolor och skolhuvudmän

Vi samverkar med flera grundskolor på olika platser i Sverige.

Inom samverkansuppgiften genomför vi regelbundet också fortbildning för lärare samt föreläsningar som är öppna för allmänheten.

Föreläsningar som fortbildning för lärare och skolledare:

Framtidens undervisning i engelska: enspråkig, tvåspråkig eller flerspråkig? Humanist- och teologdagarna, Lunds universitet, 21 april 2017.

Alltid engelska i engelskundervisningen? Flerspråkiga elevers perspektiv. Leda Lärande, Stockholms stad, 3 oktober 2018.

Forskningsmiljöer

Vi samverkar med flera forskargrupper:

CSL (Centrum för Språk- och Litteraturdidaktik), Karlstads universitet

Educational Linguistics, Linnéuniversitetet

ROSE (Research on Subject-specific Education), Karlstads universitet

Språkinlärningsseminariet, Lunds universitet

UFO-seminariet vid Lunds universitet

SISCO vid Oslo universitet

 

Presentationer och publikationer finns under fliken med samma namn.