Presentationer och publikationer

Publikationer

Juvonen, P., & Källkvist, M. (Red.) (2021). Pedagogical Translanguaging: Theoretical, methodological and empirical perspectives. Bristol: Multilingual Matters.

Juvonen, P., & Källkvist, M. (2021). Pedagogical Translanguaging: Theoretical, methodological and empirical perspectives - An introduction. In P. Juvonen & M. Källkvist (Red.), Pedagogical Translanguaging: Theoretical, methodological and empirical perspectives. Bristol: Multilingual Matters.

Källkvist, M., & Juvonen, P. (2021). Engaging secondary-school teachers and researchers in classroom research: Issues of time and fluidity in two multi-sited projects. In P. Juvonen & M. Källkvist (Red.), Pedagogical Translanguaging: Theoretical, methodological and empirical perspectives. Bristol: Multilingual Matters.

Sundqvist, P., Gyllstad, H., Källkvist, M., & Sandlund, E. (2021). Mapping teacher beliefs and practices about multilingualism: The development of the MultiBAP questionnaire. In P. Juvonen & M. Källkvist (Red.), Pedagogical Translanguaging: Theoretical, methodological and empirical perspectives. Bristol: Multilingual Matters.

Ljung Egeland, B., Roberts, T., Sandlund, E., & Sundqvist, P. (Red.) (2019). Klassrumsforskning och språk(ande): Rapport från ASLA-symposiet i Karlstad, 12-13 april 2018. ASLA:s skriftserie 27. Karlstad: Karlstad University Press.

Sundqvist, P., Sandlund, E., Källkvist, M., Fredholm, K., & Dahlberg, M. (2019). Ömsesidighet i framtidens praktiknära språkklassrumsforskning: ASLA-symposiets panelsamtal med forskare, lärare och elever. I Ljung Egeland, B., Roberts, T., Sandlund, E., & Sundqvist, P. (red.). Klassrumsforskning och språk(ande): Rapport från ASLA-symposiet i Karlstad, 12-13 april 2018. ASLA:s skriftserie 27 (pp. 19-41). Karlstad: Karlstad University Press.

Källkvist, M., Gyllstad, H., Sandlund, E. & Sundqvist, P. (2017). English Only in Multilingual Classrooms?. LMS - Lingua, 2017(4), 27-31.

Konferenspresentationer

Källkvist, M., Gyllstad, H., & Sundqvist, P., & Sandlund, E. (2020). Language practices in a multilingual English classroom: Student attitudes to monolingual, bilingual and multilingual practices. Presentation vid konferensen Exploring Ethnography, Language and Communication 8, Oslo universitet, 24-25 september.

Gyllstad, H., Sundqvist, P., Källkvist, M., & Sandlund, E. (2020). Investigating the effect of monolingual, bilingual and multilingual language teaching conditions on vocabulary learning in English classrooms in Sweden. Presentation vid ASLA:s symposium 2020, Göteborgs universitet, 23-24 april.

Källkvist, M., Gyllstad, H., Sandlund, E., &  Sundqvist, P. (2020). Students and their teacher as language-policy makers in two multilingual secondary-school classrooms. Presentation vid ASLA:s symposium 2020, Göteborgs universitet, 23-24 april.

Gyllstad, H., Sundqvist, P., Källkvist, M., & Sandlund, E. (2020). Vocabulary learning under three different language conditions in six multilingual L2 English classrooms in Sweden. Presentation antagen till konferensen European Second Language Association (EuroSLA30), Barcelona, Spanien, 1-4 juli. (Conference canceled)

Gyllstad, H., Sundqvist, P., & Källkvist, M. (2020). Vocabulary learning under three different language conditions in foreign/second language (L2) English classrooms in Sweden. Presentation vid konferensen American Association of Applied Linguistics (AAAL), Denver, USA, 28-31 mars. (Conference canceled)

Sundqvist, P., Gyllstad, H., & Sandlund, E. (2020). MultiBAP: Developing and validating a questionnaire instrument for mapping teacher beliefs and practices about multilingualism. Presentation vid konferensen American Association of Applied Linguistics (AAAL), Denver, USA, 28-31 mars. (Conference canceled)

Källkvist, M., & Sandlund, E. (2020). Teachers as policy makers in plurilingual classrooms: A nexus analysis of English teachers in Sweden. Presentation vid konferensen American Association of Applied Linguistics (AAAL), Denver, USA, 28-31 mars. (Conference canceled)

Källkvist, M., Sundqvist, P., Gyllstad, H. och Sandlund, E. (2019). Språkpraktiker i flerspråkiga klassrum: engelska på högstadiet. Plenarföreläsning, Lärarnas forskningskonferens 2019, Stockholms stad.

Sundqvist, P., Gyllstad, H., Källkvist, M. & Sandlund, E. (2019). L2 English teaching and vocabulary learning under three different conditions for language use: An intervention study in real classrooms. Presentation vid konferensen Vocab@Leuven, Leuven, Belgien, 1-3 juli.

Sandlund, E., Sundqvist, P., Källkvist, M. & Gyllstad, H. (2019). "Nej, it's RING!" - Language Practices in multilingual English classrooms. Konferensen Interactional Competences and Practices in a Second Language, ICOP-L2, Västerås, Sverige, 29-31 maj.

Sundqvist, P., Brevik L. M., Sandlund, E., & Rindal, U. (2019). A comparative study of language use in L2 English multilingual secondary school classrooms in Norway and Sweden. Konferensen NOFA 7, Stockholm, Sverige, 13–15 maj.

Källkvist, M., Gyllstad, H., Sundqvist, P., & Sandlund, E. (2019). Code-switching in two multilingual secondary-school English classrooms in Sweden: Teacher practices and student beliefs. Konferensen NOFA 7, Stockholm, Sverige, 13–15 maj.

Ljung Egeland, B. (2019). Elevers uppfattningar om flerspråkighet i engelskundervisning. The 3rd Swedish Translanguaging Conference, Linnéuniversitetet, 11-12 april.

Gyllstad, H., Källkvist, M., Sandlund, E., & Sundqvist, P. (2019). Translanguaging in English Classrooms in Sweden? A Study of Teacher Beliefs and Practices. The 3rd Swedish Translanguaging Conference, Linnéuniversitetet, 11-12 april.

Källkvist, M., Gyllstad, H., Sandlund, E., &  Sundqvist, P. (2019). Translanguaging Practices in English Language Teaching in Scandinavian Contexts. The 3rd Swedish Translanguaging Conference, Linnéuniversitetet, 11-12 april.

Källkvist, M., Gyllstad, H., Sandlund, E., & Sundqvist, P. (2019). English-Swedish Translanguaging in Multilingual Secondary English Classrooms: A Study of Students' Attitudes. The 3rd Swedish Translanguaging Conference, Linnéuniversitetet, 11-12 april.

Källkvist, M., Gyllstad, H., Sandlund, E. & Sundqvist, P. (2019). English Only in Multilingual Classrooms? A study of students' self-reported practices and attitudes. Presentation vid konferensen American Association of Applied Linguistics (AAAL), Atlanta, USA, 9-12 mars.

Sundqvist, P., Gyllstad, H., Källkvist, M. & Sandlund, E. (2018). Teacher beliefs and practices – multilingualism in English classrooms. Presentation vid konferensen Exploring Language Education (ELE), Stockholm, Sverige, 18-20 juni.

Sundqvist, P., Gyllstad, H., Källkvist, M. & Sandlund, E. (2018). Developing and Validating a Questionnaire to Map Teacher Beliefs and Practices Relating to Multilingualism. Presentation vid ASLA:s symposium 2018, Karlstads universitet, 12-13 april.

Sundqvist, P., Gyllstad, H., Källkvist, M. & Sandlund, E. (2018). Language Practices and Ideologies among English Teachers in Sweden. Presentation vid konferensen Language, Identity and Education in Multilingual Contexts, Dublin, Irland, 1-3 februari.

Källkvist, M., Gyllstad, H., Sandlund, E. & Sundqvist, P. (2017). Multilingual Spaces? Language Practices in English Classrooms. Presentation vid konferensen Translanguaging: Researchers and Practitioners in Dialogue, Örebro universitet, Sverige, 28-29 mars.

Öppna föreläsningar

Källkvist, M., Gyllstad, H., Sandlund, E. & Sundqvist, P. (2017). Framtidens undervisning i engelska: enspråkig, tvåspråkig eller flerspråkig? Humanist- och teologdagarna, Lunds universitet, 21-22 april.

 

 
 

Källkvist, M., Gyllstad, H., Sandlund, E. & Sundqvist, P. (2019). English Only på högstadiet? Humanist- och teologdagarna, Lunds universitet, 5-6 april.

Klicka på länken under bilden nedan

Fortbildning av lärare och skolledare

Sandlund, E., Sundqvist, P., Källkvist, M., & Gyllstad, H. (2020). Vilka språk ska användas i klassrummet för att optimera inlärningen av engelska ord? Ämneslärardagen årskurs 7-9, Karlstads universitet, 27 Oktober.

Källkvist, M., Sundqvist, P., Gyllstad, H. & Sandlund, E. (2019). Språkpraktiker i flerspråkiga klassrum: engelska på högstadiet. Lärarnas forskningskonferens 2019. Kunskapsgymnasiet Globen, Stockholm.

Källkvist, M., Gyllstad, H., Sandlund, E. & Sundqvist, P. (2019). Multilingual Classrooms and Translanguaging. Didaktikseminariet för den romanska språken, Lunds universitet, 3 april.

Källkvist, M., Gyllstad, H., Sandlund, E. & Sundqvist, P. (2018). Alltid engelska i engelskundervisningen? Flerspråkiga elevers perspektiv. Leda Lärande, Stockholms stad, 3 oktober 2018.

Seminariepresentationer

Gyllstad, H., Källkvist, M., Sandlund, E., & Sundqvist, P. (2021). Effects of monolingual, bilingual and multilingual conditions on vocabulary learning in L2 English classrooms. Språklärardagen. Words, Grammar and Writing. Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet, 26 Februari.

Sandlund, E., Sundqvist, P., Källkvist, M., & Gyllstad, H. (2020). Learning difficult new words in L2 English – Some preliminary results from an intervention study in six multilingual English classrooms in Sweden, Högre seminarium (digitalt), Örebro universitet, 4 november.

Källkvist, M., Gyllstad, H., Sandlund, E. & Sundqvist, P. (2020). Discourses in Place in Language-Diverse Classrooms: A Nexus Analysis of an English Teacher and his Students. EdLing-dagen, Linnéuniversitetet, 15 september.

Källkvist, M., Gyllstad, H., Sandlund, E. & Sundqvist, P. (2019). Multilingual Classrooms and Translanguaging. Didaktikseminariet för den romanska språken, Lunds universitet, 3 april.

Källkvist, M., Gyllstad, H., Sandlund, E., & Sundqvist, P. (2019). Multilingual Spaces? En studie av flerspråkighet i engelskundervisningen. Språklärardagen - Vetenskapliga perspektiv på språkinlärning och språkundervisning. Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet, 12 februari.

Sundqvist, P., Gyllstad, H., Sandlund, E., & Källkvist, M. (2018). MultiBAP – An instrument for mapping teacher beliefs and practices about multilingualism. Forskningsdag, Institutt for Laererutdanning og skoleforskning, Universitet i Oslo, 13 december.

Gyllstad, H., Sundqvist, P., Källkvist, M., & Sandlund, E. (2018). Investigating multilingualism in intact 9th grade English classrooms – challenges and solutions when designing an intervention study. Språkinlärningsseminariet, Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet, 4 december.

Ljung Egeland, B. (2018). Elevers uppfattningar om flerspråkighet i engelskundervisningen. Centrum för språk- och litteraturdidaktik, Karlstads universitet, 18 oktober.

Sundqvist, P., Sandlund, E., Gyllstad, H. & Källkvist, M. (2018). MultiLingual Spaces – Language practices in English classrooms. Design, data och några färska forskningsresultat. Centrum för språk- och litteraturdidaktik, Karlstads universitet, 18 oktober.

Källkvist, M., Sundqvist, P., Gyllstad, H., & Sandlund, E. (2018). MultiLingual Spaces? A Project Presentation and Initial Results. Institutionen för språkstudier, Umeå universitet, 16 oktober.

Källkvist, M., Gyllstad, H., Sandlund, E. & Sundqvist, P. (2018). Flerspråkiga praktiker – en resurs i engelskundervisningen? Seminarium, Centrum för ämnesdidaktisk forskning inom konst och humaniora, Linnéuniversitetet, 12 oktober.

Källkvist, M., Gyllstad, H., Sandlund, E. & Sundqvist, P. (2018). Flerspråkiga praktiker – en resurs i engelskundervisningen? Seminarium på EdLing-dagen, Linnéuniversitetet, 11 september.

Gyllstad, H., Sundqvist, P., Källkvist, M. & Sandlund, E. (2018). Multilingual Spaces? Language Practices in English Classrooms - Focus on a Questionnaire Study. Seminarium: Aktuell forskning inom Sektion 4, Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet, 24 augusti.

Sundqvist, P., Gyllstad, H., Källkvist, M. & Sandlund, E. (2018). Lärares övertygelser och praktiker - En enkätstudie om flerspråkighet i engelskundervisningen. Seminarium, Institutionen för utbildningsvetenskap, Lunds universitet, 12 juni.

Källkvist, M., Gyllstad, H., Sandlund, E. & Sundqvist, P. (2018). MultiLingual Spaces? Language Practices in English Classrooms. Högre språkvetenskapliga seminariet, Linnéuniversitetet, 20 februari.

Källkvist, M., Gyllstad, H., Sandlund, E. & Sundqvist, P. (2017). Flerspråkiga praktiker - en resurs i engelskundervisningen? Seminarium, Institutionen för utbildningsvetenskap, Lunds universitet, 5 oktober.

Källkvist, M., Gyllstad, H., Sandlund, E. & Sundqvist, P. (2017). Multulingual Spaces? Language Practices in English Classrooms; A Project Presentation. Minisymposium in English Linguistics and Literature, Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet, 15 maj.

Källkvist, M., Gyllstad, H., Sandlund, E. & Sundqvist, P. (2017). Multilingual Spaces? Language Practices in English Classrooms: A Project Presentation. Språkinlärningsseminariet, Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet, 25 april.

Källkvist, M., Gyllstad, H., Sandlund, E. & Sundqvist, P. (2017). Multilingual Spaces? Language Practices in English Classrooms. Engelsk språkvetenskap, Institutionen för språk, litteratur och interkultur, Karlstads universitet, 16 februari.