Presentationer och publikationer

Publikationer

2023

Källkvist, M., Gyllstad, H., Sandlund, E., & Sundqvist, P. (in press). Reciprocity and challenge in researcher-student collaborative labour in a multilingual school. I G. Erickson, C. Bardel, & D. Little (Red.), Collaborative Research in Language Education Research: Reciprocal Benefits and Challenges. Basel: Mouton de Gruyter.

Källkvist, M., Sandlund, E., Sundqvist, P., & Gyllstad, H. (in press). Translanguaging in multilingual EFL classrooms: Practices and beliefs among experienced teachers in Sweden. The European Journal of Applied Linguistics and TEFL. ISSN 2192-1032.

Sundqvist, P., Sandlund, E., Källkvist, M., & Gyllstad, H. (eds.) (2023). Language Practices in English Classrooms: From Primary School to Higher Education. Basel: MDPI. ISBN 978-3-0365-5967-4.

2022

Gyllstad, H., Sundqvist, P., Sandlund, E., & Källkvist, M. (2022). Effects of word definitions on meaning recall: A multi-site intervention in language-diverse L2 English classrooms. Language Learning. First View.

Källkvist, M., Gyllstad, H., Sandlund, E. & Sundqvist, P. (2022). Towards an in-depth understanding of English-Swedish translanguaging pedagogy in multilingual EFL classrooms. HumaNetten, 48(1), 138-167.

https://open.lnu.se/index.php/hn/article/view/3285

Källkvist, M., Gyllstad, H., Sandlund, E. & Sundqvist, P. (2022). Språkpraktiker som didaktiskt kontrakt i skolämnet engelska. I A. Nordin & M. Uljens. (Red.), Didaktikens språk: om skolundervisningens mål, innehåll och form (s. 103-120). Gleerups.

Källkvist, M., Sandlund, E., Sundqvist, P. & Gyllstad, H. (2022). Interaction in the Multilingual Classroom. I I. Kesckes (ed), Cambridge Handbook of Intercultural Pragmatics, (pp. 836-868). Cambridge: Cambridge University Press. ISBN: 978-1-108-83953-2

Sundqvist, P., Sandlund, E., Källkvist, M., & Gyllstad, H. (guest eds.) (2022). Language Practices in English Classrooms: From Primary School to Higher Education. Basel: MDPI. ISSN 2226-471X.

2021

Källkvist, M., Sandlund, E., Sundqvist, P. & Gyllstad, H. (under tryckning). Interaction in the multilingual classroom. I Kecskes, I. (Red.). The Cambridge Handbook of Intercultural Pragmatics. Cambridge University Press.

Juvonen, P., & Källkvist, M. (Red.) (2021). Pedagogical Translanguaging: Theoretical, methodological and empirical perspectives. Bristol: Multilingual Matters.

https://www.multilingual-matters.com/page/detail/?k=9781788927383

Juvonen, P., & Källkvist, M. (2021). Pedagogical Translanguaging: Theoretical, methodological and empirical perspectives - An introduction. I P. Juvonen & M. Källkvist (Red.), Pedagogical Translanguaging: Theoretical, methodological and empirical perspectives (s. 1-6). Bristol: Multilingual Matters.

https://zenodo.org/record/5267290#.YS9bvOeex2Q

Källkvist, M., & Juvonen, P. (2021). Engaging secondary-school teachers and researchers in classroom research: Issues of time and fluidity in two multi-sited projects. I P. Juvonen & M. Källkvist (Red.), Pedagogical Translanguaging: Theoretical, methodological and empirical perspectives (s. 37-55). Bristol: Multilingual Matters.

https://zenodo.org/record/5269023#.YS9b9eeex2Q

Sundqvist, P., Gyllstad, H., Källkvist, M., & Sandlund, E. (2021). Mapping teacher beliefs and practices about multilingualism: The development of the MultiBAP questionnaire. I P. Juvonen & M. Källkvist (Red.), Pedagogical Translanguaging: Theoretical, methodological and empirical perspectives (s. 56-75). Bristol: Multilingual Matters.

Sundqvist et al. (2021) (artikel och appendix)

https://zenodo.org/record/5269102#.YS9TMeeex2R (artikel)

Klicka här för att ta del av appendix kopplat till MultiBAP:

https://projekt.ht.lu.se/mls/resurser-for-larare-och-forskare/ (appendix)

Sandlund, E. (2021). “Hon trodde de e svenska ring” – Spaning kring elevers språkpraktiker i flerspråkiga engelskklassrum. Bloggpost. https://sola.kau.se/cslblog/2021/12/17/hon-trodde-de-e-svenska-ring/

2019

Ljung Egeland, B., Roberts, T., Sandlund, E., & Sundqvist, P. (Red.) (2019). Klassrumsforskning och språk(ande): Rapport från ASLA-symposiet i Karlstad, 12-13 april 2018. ASLA:s skriftserie 27. Karlstad: Karlstad University Press.

http://kau.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1319360&dswid=716 

Sundqvist, P., Sandlund, E., Källkvist, M., Fredholm, K., & Dahlberg, M. (2019). Ömsesidighet i framtidens praktiknära språkklassrumsforskning: ASLA-symposiets panelsamtal med forskare, lärare och elever. I Ljung Egeland, B., Roberts, T., Sandlund, E., & Sundqvist, P. (Eds.). Classroom research and language/languaging: Report from the ASLA symposium in Karlstad, 12-13 April, 2018 (pp. 19-41). Karlstad: Karlstad University Press.

www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1334547/FULLTEXT01.pdf 

2017

Källkvist, M., Gyllstad, H., Sandlund, E. & Sundqvist, P. (2017). English Only in Multilingual Classrooms?. LMS - Lingua, 2017(4), 27-31.

Konferenspresentationer

2021

Källkvist, M., Gyllstad, H., Sandlund, E., & Sundqvist, P. (2021). Flerspråkiga praktiker – en resurs i engelskundervisningen? Vetenskapsrådets resultatdialog 2021, Karlstad University, Karlstad, 30 November–1 December, 2021.

Sandlund, E., Sundqvist, P., Källkvist, M., & Gyllstad, H. (2021). Teachables and learnables in multilingual L2 English classrooms: Occasioned peer learning during monolingual, bilingual, and multilingual pedagogies-at-work in intervention study. Presentation vid AILA 2021: The 19th World Congress of Applied Linguistics – The dynamics of language, communication and culture in a changing world, Digital conference, Groningen, Nederländerna, 15-21 Augusti, 2021 (postponed from 2020).

Källkvist, M., Sundqvist, P., Sandlund, E., & Gyllstad, H. (2021). Teachers, students and researchers as language-policy makers: A nexus analysis of research in multilingual classrooms. Presentation vid AILA 2021: The 19th World Congress of Applied Linguistics – The dynamics of language, communication and culture in a changing world, Digital conference, Groningen, Nederländerna, 15-21 Augusti, 2021 (postponed from 2020).

Gyllstad, H., Sundqvist, P., Källkvist, M., & Sandlund, E. (2021). Vocabulary learning under three different language conditions in six L2 English classrooms in Sweden. Presentation vid EuroSLA 2021, Digital conference, Barcelona, Spanien, 30 Juni-3 Juli, 2021.

Gyllstad, H., Sundqvist, P., Källkvist, M., & Sandlund, E. (2021). L2 English vocabulary learning under three different conditions in real classrooms: Investigating the effects from monolingual, bilingual, and multilingual teaching/learning. The Exploring Language Education (ELE) Conference, Digital conference, Universitetet i Oslo, Norge, 9-11 Juni, 2021.

Sundqvist, P. (2021). English Only or English Mainly? Reconsidering Language Use and Teaching Practices after Intervening in Multilingual L2 English Classrooms. Presentation vid National Forum for English Studies, SWESSE, Online conference, Södertörns Högskola, Sverige, 22 April, 2021. 

Sundqvist, P., Gyllstad, H., & Sandlund, E. (2021). MultiBAP: Developing and validating a questionnaire instrument for mapping teacher beliefs and practices about multilingualism. Presentation vid konferensen American Association of Applied Linguistics (AAAL), Digital conference, Houston, TX, USA, 20-23 Mars, 2021.

Gyllstad, H., Sundqvist, P., & Källkvist, M. (2021). Vocabulary learning under three different language conditions in foreign/second language (L2) English classrooms in Sweden. Presentation vid konferensen American Association of Applied Linguistics (AAAL), Digital conference, Houston, TX, USA, 20-23 Mars, 2021.

2020

Källkvist, M., Gyllstad, H., & Sundqvist, P., & Sandlund, E. (2020). Language practices in a multilingual English classroom: Student attitudes to monolingual, bilingual and multilingual practices. Presentation vid konferensen Exploring Ethnography, Language and Communication 8, Oslo universitet, 24-25 september.

Gyllstad, H., Sundqvist, P., Källkvist, M., & Sandlund, E. (2020). Investigating the effect of monolingual, bilingual and multilingual language teaching conditions on vocabulary learning in English classrooms in Sweden. Presentation vid ASLA:s symposium 2020, Göteborgs universitet, 23-24 april.

Källkvist, M., Gyllstad, H., Sandlund, E., &  Sundqvist, P. (2020). Students and their teacher as language-policy makers in two multilingual secondary-school classrooms. Presentation vid ASLA:s symposium 2020, Göteborgs universitet, 23-24 april.

Gyllstad, H., Sundqvist, P., Källkvist, M., & Sandlund, E. (2020). Vocabulary learning under three different language conditions in six multilingual L2 English classrooms in Sweden. Presentation antagen till konferensen European Second Language Association (EuroSLA30), Barcelona, Spanien, 1-4 juli. (Conference canceled)

Gyllstad, H., Sundqvist, P., & Källkvist, M. (2020). Vocabulary learning under three different language conditions in foreign/second language (L2) English classrooms in Sweden. Presentation vid konferensen American Association of Applied Linguistics (AAAL), Denver, USA, 28-31 mars. (Conference canceled)

Sundqvist, P., Gyllstad, H., & Sandlund, E. (2020). MultiBAP: Developing and validating a questionnaire instrument for mapping teacher beliefs and practices about multilingualism. Presentation vid konferensen American Association of Applied Linguistics (AAAL), Denver, USA, 28-31 mars. (Conference canceled)

Källkvist, M., & Sandlund, E. (2020). Teachers as policy makers in plurilingual classrooms: A nexus analysis of English teachers in Sweden. Presentation vid konferensen American Association of Applied Linguistics (AAAL), Denver, USA, 28-31 mars. (Conference canceled)

2019

Källkvist, M., Sundqvist, P., Gyllstad, H. och Sandlund, E. (2019). Språkpraktiker i flerspråkiga klassrum: engelska på högstadiet. Plenarföreläsning, Lärarnas forskningskonferens 2019, Stockholms stad.

Sundqvist, P., Gyllstad, H., Källkvist, M. & Sandlund, E. (2019). L2 English teaching and vocabulary learning under three different conditions for language use: An intervention study in real classrooms. Presentation vid konferensen Vocab@Leuven, Leuven, Belgien, 1-3 juli.

Sandlund, E., Sundqvist, P., Källkvist, M. & Gyllstad, H. (2019). "Nej, it's RING!" - Language Practices in multilingual English classrooms. Konferensen Interactional Competences and Practices in a Second Language, ICOP-L2, Västerås, Sverige, 29-31 maj.

Sundqvist, P., Brevik L. M., Sandlund, E., & Rindal, U. (2019). A comparative study of language use in L2 English multilingual secondary school classrooms in Norway and Sweden. Konferensen NOFA 7, Stockholm, Sverige, 13–15 maj.

Källkvist, M., Gyllstad, H., Sundqvist, P., & Sandlund, E. (2019). Code-switching in two multilingual secondary-school English classrooms in Sweden: Teacher practices and student beliefs. Konferensen NOFA 7, Stockholm, Sverige, 13–15 maj.

Ljung Egeland, B. (2019). Elevers uppfattningar om flerspråkighet i engelskundervisning. The 3rd Swedish Translanguaging Conference, Linnéuniversitetet, 11-12 april.

Gyllstad, H., Källkvist, M., Sandlund, E., & Sundqvist, P. (2019). Translanguaging in English Classrooms in Sweden? A Study of Teacher Beliefs and Practices. The 3rd Swedish Translanguaging Conference, Linnéuniversitetet, 11-12 april.

Källkvist, M., Gyllstad, H., Sandlund, E., &  Sundqvist, P. (2019). Translanguaging Practices in English Language Teaching in Scandinavian Contexts. The 3rd Swedish Translanguaging Conference, Linnéuniversitetet, 11-12 april.

Källkvist, M., Gyllstad, H., Sandlund, E., & Sundqvist, P. (2019). English-Swedish Translanguaging in Multilingual Secondary English Classrooms: A Study of Students' Attitudes. The 3rd Swedish Translanguaging Conference, Linnéuniversitetet, 11-12 april.

Källkvist, M., Gyllstad, H., Sandlund, E. & Sundqvist, P. (2019). English Only in Multilingual Classrooms? A study of students' self-reported practices and attitudes. Presentation vid konferensen American Association of Applied Linguistics (AAAL), Atlanta, USA, 9-12 mars.

2018

Sundqvist, P., Gyllstad, H., Källkvist, M. & Sandlund, E. (2018). Teacher beliefs and practices – multilingualism in English classrooms. Presentation vid konferensen Exploring Language Education (ELE), Stockholm, Sverige, 18-20 juni.

Sundqvist, P., Gyllstad, H., Källkvist, M. & Sandlund, E. (2018). Developing and Validating a Questionnaire to Map Teacher Beliefs and Practices Relating to Multilingualism. Presentation vid ASLA:s symposium 2018, Karlstads universitet, 12-13 april.

Sundqvist, P., Gyllstad, H., Källkvist, M. & Sandlund, E. (2018). Language Practices and Ideologies among English Teachers in Sweden. Presentation vid konferensen Language, Identity and Education in Multilingual Contexts, Dublin, Irland, 1-3 februari.

2017

Källkvist, M., Gyllstad, H., Sandlund, E. & Sundqvist, P. (2017). Multilingual Spaces? Language Practices in English Classrooms. Presentation vid konferensen Translanguaging: Researchers and Practitioners in Dialogue, Örebro universitet, Sverige, 28-29 mars.

Öppna föreläsningar

Källkvist, M., Gyllstad, H., Sandlund, E. & Sundqvist, P. (2017). Framtidens undervisning i engelska: enspråkig, tvåspråkig eller flerspråkig? Humanist- och teologdagarna, Lunds universitet, 21-22 april.

 

 
 

Källkvist, M., Gyllstad, H., Sandlund, E. & Sundqvist, P. (2019). English Only på högstadiet? Humanist- och teologdagarna, Lunds universitet, 5-6 april.

Klicka på länken under bilden nedan

Fortbildning av lärare och skolledare

Sandlund, E., Sundqvist, P., Källkvist, M., & Gyllstad, H. (2020). Vilka språk ska användas i klassrummet för att optimera inlärningen av engelska ord? Ämneslärardagen årskurs 7-9, Karlstads universitet, 27 Oktober.

Källkvist, M., Sundqvist, P., Gyllstad, H. & Sandlund, E. (2019). Språkpraktiker i flerspråkiga klassrum: engelska på högstadiet. Lärarnas forskningskonferens 2019. Kunskapsgymnasiet Globen, Stockholm.

Källkvist, M., Gyllstad, H., Sandlund, E. & Sundqvist, P. (2019). Multilingual Classrooms and Translanguaging. Didaktikseminariet för den romanska språken, Lunds universitet, 3 april.

Källkvist, M., Gyllstad, H., Sandlund, E. & Sundqvist, P. (2018). Alltid engelska i engelskundervisningen? Flerspråkiga elevers perspektiv. Leda Lärande, Stockholms stad, 3 oktober 2018.

Seminariepresentationer

Källkvist, M., Gyllstad, H., Sandlund, E. & Sundqvist, P. (2021). Pedagogical translanguaging and student learning of vocabulary in L2 English classrooms. LAMiNATE Talks. Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet, 14 december

Källkvist, M., Gyllstad, H., Sandlund, E. & Sundqvist, P. (2021). Multilingual Spaces - Results. Centrum för språk- och litteraturdidaktik (CSL), Karlstads universitet, 11 november.

Gyllstad, H., Källkvist, M., Sandlund, E., & Sundqvist, P. (2021). Effects of monolingual, bilingual and multilingual conditions on vocabulary learning in L2 English classrooms. Språklärardagen. Words, Grammar and Writing. Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet, 26 Februari.

Sandlund, E., Sundqvist, P., Källkvist, M., & Gyllstad, H. (2020). Learning difficult new words in L2 English – Some preliminary results from an intervention study in six multilingual English classrooms in Sweden, Högre seminarium (digitalt), Örebro universitet, 4 november.

Källkvist, M., Gyllstad, H., Sandlund, E. & Sundqvist, P. (2020). Discourses in Place in Language-Diverse Classrooms: A Nexus Analysis of an English Teacher and his Students. EdLing-dagen, Linnéuniversitetet, 15 september.

Källkvist, M., Gyllstad, H., Sandlund, E. & Sundqvist, P. (2019). Multilingual Classrooms and Translanguaging. Didaktikseminariet för den romanska språken, Lunds universitet, 3 april.

Källkvist, M., Gyllstad, H., Sandlund, E., & Sundqvist, P. (2019). Multilingual Spaces? En studie av flerspråkighet i engelskundervisningen. Språklärardagen - Vetenskapliga perspektiv på språkinlärning och språkundervisning. Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet, 12 februari.

Sundqvist, P., Gyllstad, H., Sandlund, E., & Källkvist, M. (2018). MultiBAP – An instrument for mapping teacher beliefs and practices about multilingualism. Forskningsdag, Institutt for Laererutdanning og skoleforskning, Universitet i Oslo, 13 december.

Gyllstad, H., Sundqvist, P., Källkvist, M., & Sandlund, E. (2018). Investigating multilingualism in intact 9th grade English classrooms – challenges and solutions when designing an intervention study. Språkinlärningsseminariet, Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet, 4 december.

Ljung Egeland, B. (2018). Elevers uppfattningar om flerspråkighet i engelskundervisningen. Centrum för språk- och litteraturdidaktik, Karlstads universitet, 18 oktober.

Sundqvist, P., Sandlund, E., Gyllstad, H. & Källkvist, M. (2018). MultiLingual Spaces – Language practices in English classrooms. Design, data och några färska forskningsresultat. Centrum för språk- och litteraturdidaktik, Karlstads universitet, 18 oktober.

Källkvist, M., Sundqvist, P., Gyllstad, H., & Sandlund, E. (2018). MultiLingual Spaces? A Project Presentation and Initial Results. Institutionen för språkstudier, Umeå universitet, 16 oktober.

Källkvist, M., Gyllstad, H., Sandlund, E. & Sundqvist, P. (2018). Flerspråkiga praktiker – en resurs i engelskundervisningen? Seminarium, Centrum för ämnesdidaktisk forskning inom konst och humaniora, Linnéuniversitetet, 12 oktober.

Källkvist, M., Gyllstad, H., Sandlund, E. & Sundqvist, P. (2018). Flerspråkiga praktiker – en resurs i engelskundervisningen? Seminarium på EdLing-dagen, Linnéuniversitetet, 11 september.

Gyllstad, H., Sundqvist, P., Källkvist, M. & Sandlund, E. (2018). Multilingual Spaces? Language Practices in English Classrooms - Focus on a Questionnaire Study. Seminarium: Aktuell forskning inom Sektion 4, Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet, 24 augusti.

Sundqvist, P., Gyllstad, H., Källkvist, M. & Sandlund, E. (2018). Lärares övertygelser och praktiker - En enkätstudie om flerspråkighet i engelskundervisningen. Seminarium, Institutionen för utbildningsvetenskap, Lunds universitet, 12 juni.

Källkvist, M., Gyllstad, H., Sandlund, E. & Sundqvist, P. (2018). MultiLingual Spaces? Language Practices in English Classrooms. Högre språkvetenskapliga seminariet, Linnéuniversitetet, 20 februari.

Källkvist, M., Gyllstad, H., Sandlund, E. & Sundqvist, P. (2017). Flerspråkiga praktiker - en resurs i engelskundervisningen? Seminarium, Institutionen för utbildningsvetenskap, Lunds universitet, 5 oktober.

Källkvist, M., Gyllstad, H., Sandlund, E. & Sundqvist, P. (2017). Multulingual Spaces? Language Practices in English Classrooms; A Project Presentation. Minisymposium in English Linguistics and Literature, Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet, 15 maj.

Källkvist, M., Gyllstad, H., Sandlund, E. & Sundqvist, P. (2017). Multilingual Spaces? Language Practices in English Classrooms: A Project Presentation. Språkinlärningsseminariet, Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet, 25 april.

Källkvist, M., Gyllstad, H., Sandlund, E. & Sundqvist, P. (2017). Multilingual Spaces? Language Practices in English Classrooms. Engelsk språkvetenskap, Institutionen för språk, litteratur och interkultur, Karlstads universitet, 16 februari.

Sidansvarig: marie.kallkvistenglund.luse | 2023-04-19