Dina kompetenser

När du behöver presentera dina kompetenser, t ex i ett personligt brev, är kursplaner och utbildningsplaner en bra utgångspunkt för det du vill förmedla om dina kunskaper.

Dina ämneskunskaper

I kursplanen/utbildningsplan för de kurser/det program du studerar eller har studerat kan du hitta information om vilka mål du kommer att uppnå eller har uppnått som specifikt rör det ämne du läser, de ämnesspecifika kompetenserna. Du hittar lärandemålen i kursplanen på respektive kurs hemsida på din institutions hemsida.

Dina generella kompetenser

I kursplanerna/utbildningsplanernas lärandemål finns oftast även de generella kompetenser som du förväntas uppnå under din studietid specificerade. Det kan t ex handla om att kunna söka och värdera information, kritiskt tänkande, presentation i tal och skrift, att uppvisa ett vetenskapligt förhållningssätt, etc. Men du kan också själv fundera över vilka generella färdigheter som du anser dig ha uppnått under din studietid. Här* (1) hittar du en lista med exempel på sådana färdigheter som kan fungera som inspiration. Tänk också på att du även i dina aktiviteter utanför klassrummet kan tillgodogöra dig sådana kompetenser, t ex i kårlivet, som voluntärarbetare, som nationsarbetare, på ditt sommarjobb etc. Fundera också på vilka färdigheter du kanske behöver komplettera med och hur du kan göra det. Här* (2) hittar du en lista med förslag på kurser/aktiviteter/resurser som ger dig värdefulla generella kompetenser inför ditt framtida yrkesliv.

Stöd och tips

PDP står för Personal Development Planning.
Syftet är att ge dig som student möjlighet att reflektera över dina studier, fundera över hur du ska använda din studietid på bästa sätt, förstå hur studierna förbereder dig för arbetsmarknaden och ge dig stöd i den fortsatta planeringen av studietiden. Läs mer om pdp här.
Sidansvarig: Mattias.Perssonkansliht.luse | 2011-05-04