Din kompetensportfölj

Med en portfölj kan du:
  • Effektivt samla dokument, filmer och annat material som dokumenterar dina kompetenser.
  • Synliggöra alla de olika kompetenser du tillägnar dig under studierna.
  • Ha beredskap för att du som humanist inte alltid anställs på dina ämneskunskaper

Vad ska jag spara?

Dokumentera både ämnesspecifika kompetenser och generella kompetenser genom att spara textdokument, länkar, foton, filmer, intyg, posters, etc. det kan handla om allt från en uppsats till en beskrivning av ett projekt du har varit involverad i, ett intyg på att du har varit nations- eller kåraktiv eller en blogg som du skriver i. Spara också kursplaner för kurser som du har läst där man kan se vilka lärandemål du har uppnått. Portföljen blir ett komplement till ditt CV och ditt examensbevis.

Var kan jag spara det?

Du kan samla ditt material digitalt och/eller fysiskt. Skaffa en mapp och samla sådant som du inte kan/vill spara digitalt. Det digitala materialet kan du samla genom att använda dig av olika gratistjänster där du kan spara material i form av text, bild, film, powerpointpresentationer etc i mappar.

Skriv ditt CV redan nu!

Med kompetensportföljen har du en bra grund till ditt CV. Börja skriva ditt CV redan nu, så är mycket av jobbet redan gjort när det är dags att skriva jobbansökningar. Skriv ett så kallat moder-CV som innehåller alla dina jobb, kurser och förtroendeuppdrag, med korrekta tidsperioder och allt. Detta fullständiga CV blir förmodligen ganska långt och innehåller en del irrelevant information, och du kommer aldrig att skicka det till någon arbetsgivare. Ur detta "moder-CV"hämtar du alla de uppgifter du behöver till dina riktiga CV:n.
Sidansvarig: Mattias.Perssonkansliht.luse | 2011-05-03