lu.se

Abstrakta, emotionella och konkreta ord i det mentala lexikonet

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Personer

Projektledare

Merle Horne, professor i allmän språkvetenskap vid Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet

 

Projektdeltagare

Frida Mårtensson, doktorand vid Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet

Mikael Roll, fil. Dr. i allmän språkvetenskap vid Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet

Pia Apt, leg. logoped vid Strokemottagningen, Malmö universitetssjukhus.

Magnus Lindgren, professor i neuropsykologi, Oslo universitet, Lunds universitet