Pågående studier

1) Abstrakta, emotionella och konkreta ord hos talare med och utan afasi

2) Pilotstudie: Abstrakta, emotionella och konkreta ord hos barn med och utan funktionshinder
Sidansvarig: merle.horneling.luse | 2010-09-07