Språkforskning

Samoanskan är utförligt beskriven i bl.a. Even Hovdhaugen Samoan Reference Grammar. Bland lexikon är G. B. Milner Samoan Dictionary den mest kända. Även Alessandro Duranti, John Mayer, Ulrike Mosel, Elinor Ochs m.fl. har utfört omfattande arbeten, liksom de samoanska forskarna Galumalemana Alfred Hunkin, Ainslie So'o, Lau Asofou So'o m.fl. Informationsstrukturen är dock kartlagd endast i liten utsträckning.
Sidansvarig: itht.luse | 2009-06-14