Fältarbete på Samoa, januari 2003

Under det första skedet av pågående projekt genomfördes en resa till Samoa för datainsamling. Mechtild Tronnier startade från Sverige. Resan tog tre dygn, med byte och övernattning i Fiji. Ann Lindvall kom från Hawaii där hon deltagit i en konferens, se ovan. På Hawaii och Fiji gjordes inspelningar av två personer, och databasen utökades därmed med hawaiiska och fijiska. Dessa språk ingår visserligen inte direkt i projektet, men de är ändå av stort intresse, eftersom de är så nära besläktade med samoanska. På Samoa bodde vi först i huvudstaden Apia där vi gjorde inspelningar med fem personer. Sen tog vi lokalbuss till byn Saleapaga på sydkusten där vi gjorde inspelningar av två personer. Tillbaka i Apia slutligen spelades ytterligare fyra personer in. Vi beaktade särskilt köns-, ålders- och utbildningsmässig fördelning samt att olika sociala varieteter blev representerade. Vi spelade in både dialoger och berättelser till bilder. Problem vid fältarbete i tropikerna Inspelningarna skedde med hjälp av bandspelare och videokamera. På Samoa pågick regntiden för fullt, och allt var fuktigt; kläder, utrustning. Den nyinköpta videokameran strejkade p.g.a. kondens. Därför fick några inspelningar ske endast med bandspelare. Men sen vande sig kameran tydligen, för plötsligt fungerade den igen. Andra problem var att få till stånd en tillräckligt ljudisolerad miljö. De traditionella husen är byggda med väggar av stråjalusier, som rullas upp under dagen, och de stänger knappast ute några ljud. Miljön i huvudstadens förorter är utpräglat agrar, med tuppar, hönor och hundar. På landsbygden tillkom grisar, och vid stranden naturligtvis bruset från havet. Småbarn skrek, på vägen knattrade bilar och motorcyklar, och i luften vrålade flygplan. Någon granne tvättade kläder under en rinnande kran, och någon sopade gårdsplanen med en svischande kvast. Respekt för befolkningens livsstil Vi fick kontakt med informanterna genom bekantas bekanta . Detta underlättades till en avgörande del av att AL varit i landet förut. Samoa är en utpräglat social kultur med storfamiljen i centrum. Samhörighet prioriteras framför effektivitet. Före själva inspelningarna krävdes tid till att bygga upp ett fungerande samarbete. De människor som hjälpte oss ville naturligtvis veta varför vi utförde denna forskning. Många utlänningar – mest västerlänningar – har begått misstaget att negligera det välutbyggda sociala regelverket. De har i stället velat forcera arbetet med syftet att "få något gjort" och därmed omintetgjort allt. För all form av fältarbete är det nödvändigt med en djup respekt för befolkningens livsstil, för de människor man möter och samarbetar med. Samoanerna kallar sin livsstil fa'a Samoa. Vid besöken hos de olika familjerna fick vi därmed se traditionell matlagning i umu (jordugn), korgflätning och andra sysslor. Det samoanska konsthantverket är enastående i enkelhet och skönhet, med produkter av växtfärgade barktyger, kokosnötskal och flätade pandanusmattor. Det blev också tid att bada i den turkosblå lagunen och vandra i den ångande regnskogen. Analys av data Efter inspelningarna genomfördes transkription, glossning och översättning av de inspelade texterna, och videoupptagningarna arkiverades på dator. För närvarande pågår analysen av texterna, varför denna hemsida kommer att uppdateras i ett senare stadium. Presentation av pågående projekt En presentation av pågående projekt inklusive resan gjordes vid ett forskarseminarium 8 mars 2003 vid IMER (Internationell migration och etniska relationer), Malmö Högskola. Där lades särskild vikt vid, förutom de språkliga, även de kulturella och antropologiska aspekterna av fältarbetet. Foton från fältarbetet finns att se här.
Sidansvarig: itht.luse | 2009-06-14