Fenomenologi och språktypologi av rörelse

Projektbeskrivning

Hur upplever vi olika typer av rörelse och hur kan olika språk och individuella talare konstruera sådan erfarenhet språkligt? Vi försöker besvara frågan i ett tvärvetenskapligt projekt som kombinerar metoder och begrepp från fenomenologin (det systematiska studiet av medvetandet), den kognitiv-typologiska lingvistiken, som studerar hur språk varierar och överensstämmer i sina betydelser, och utvecklingspsykologi, som studerar bland annat hur barn tillägnar sig sina språks normer. Vi utvecklar lämpliga fenomenologiska analyser och verktyg för elicitering av beskrivningar av rörelsesituationer från talare av fyra typologiskt och genealogiskt olika språk: franska, svenska, thailändska och bulgariska. För varje språk, fyra åldersgrupper (5, 7, 9-åriga barn och vuxna) kommer att delta i studierna. Genom att analysera dessa spontana ”verbaliseringar av erfarenheten”, tillsammans med talarnas gester, söker´vi insikter i de viktiga teoretiska frågorna som rör relationerna mellan språk och erfarenhet, samt praktiska konsekvenser för språkinlärning och språkundervisning.
A way through the forest: how does it go?
Sidansvarig: jordan.zlatevling.luse | 2022-05-06