lu.se

“Jag vill vara dig” - Nominativ och oblik kasus i nutida svenska

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Personer

Projektledare

Halldór Ármann Sigurðsson, seniorprofessor, SOL, Lunds Universitet

http://www.sol.lu.se/person/HalldorArmannSigurdsson

 

Medarbetare, metodolog

Joost van de Weijer, forskare, SOL, Lunds Universitet

http://www.sol.lu.se/person/JoostvandeWeijer