“Jag vill vara dig” - Nominativ och oblik kasus i nutida svenska

KASUS ger kontraster som “JAG valde Maria” / “Maria valde MIG”, där JAG och MIG är nominativ, resp. oblik form. Många språk har många kasus, många har inga och somliga är kasusfattiga, som svenska och de flesta andra germanska språken. Kasus i svenska skiljer sig ändå från kasus i andra kasusfattiga språk på flera sätt. Nominativ är t.ex. det vanliga predikativa kasuset i svenska (“Det är JAG”, jfr danskans “Det er MEG”). Det svenska kasussystemet är dock i gungning och håller på att utvecklas i olika riktningar, delvis på ett sätt som liknar det engelsk/danska systemet, delvis på ett sätt som är säreget bland de germanska språken.

         En del av den svenska kasusvariationen är väl känd och väcker ofta mycket diskussion om språkriktighet (“Hon är större än JAG/MIG”, o.s.v.). Den största delen av variationen har dock inte uppmärksammats och forskningen runt den är följaktligen sparsam. Projektets övergripande forskningsfråga är: Vart är det svenska kasussystemet på väg och vilka är de möjliga effekterna av de pågående förändringarna? Målet är således att skapa ny kunskap om den nutida svenska kasusvariationen samt utveckla en systematisk förståelse av dess natur, utbredning och möjliga effekter på språket i övrigt. För detta ändamål kommer projektet bland annat att samla in data från informanter i olika landsdelar.

Sidansvarig: halldor_armann.sigurdssonnordlund.luse | 2020-02-21