banner2

Nytt forskningsprojekt om Gunnar Ekelöfs opublicerade dikter

Publicerad den 31 mars 2021
Foto på böcker (Gunnar Ekelöfs Samlade dikter)

På uppdrag av Svenska Akademien kommer Anders Mortensen och Daniel Möller de närmaste åren att arbeta med en stor utgåva av Gunnar Ekelöfs ”Resterande dikter", vol. I–II, i Svenska Akademiens klassikerserie.

Den textkritiska editionen med kommentarer är planerad till 2025. Volymerna kommer att bli syskonvolymer till böckerna på bilden ovan.

Den första är tänkt att omfatta samtliga författarens tryckta dikter som inte ingår i ”Samlade dikter” I–II, utgivna 2015 i klassikerserien. Den kommer alltså att innehålla dikterna som trycktes i tidningar och tidskrifter alltifrån 1930-talet fram till 1968.

Volym II kommer att innehålla samtliga författarens otryckta dikter, dvs. även sådant tryckt material som utgivits i bokform etc. efter 1968, t.ex. i de av Ingrid Ekelöf redigerade volymerna ”Partitur” 1969 och ”En röst” 1973, därtill diktmanuskript i den stora samlingen i Carolina Rediviva, Uppsala, som omfattar material som befann sig i Ekelöfs ägo vid hans död och som senare kompletterats med manuskript även från andra som haft Ekelöf-material i sin ägo.

De bägge forskarna uppmanar också allmänheten att höra av sig med tips om någon ruvar på information om hittills okända dikter av Ekelöf (i brev, nedtecknade i böcker eller liknande). En tjänst för detta ändamål kommer också att upprättas på den här hemsidan så småningom. Tills dess kan man maila forskarna:

Foto på Daniel Möller

Daniel Möller

Universitetslektor, Docent

Foto på Anders Mortensen

Anders Mortensen

Universitetslektor i litteraturvetenskap.

Senaste nyheter